Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 95 – Surah At-Tin

VIDEO – SURAH AT-TIIN- Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Mohd Asri Yusoff

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:55 – Mesej Utama

2- 03:03 – Zaman Diturunkan

3- 03:42 – Perkaitan Surah Al Tiin Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

4- 05:31 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

5- 05:34 – A. “At-Tiin” adalah bukit Tiin atau bukit Judiy di mana bahtera Nabi Nuh berhenti setelah surut banjir besar

6- 06:26 – B. “Az Zaitun” bermaksud bukit Zaitun

7- 07:02 – C. “Thur Sinin” ialah bukit dimana Nabi Musa dikurniakan syari`at

8- 07:20 – D. “Al Balad Amin” ialah Mekah

9- 07:56 – E. Pengajaran yang disampaikan oleh sekalian nabi berupa dalil naqli

10- 08:25 – F. Manusia dari golongan pertama menerima “khair” (kebaikan) dengan senang hati

11- 08:57 – G. Golongan yang menerima “khair” (kebaikan) beriman dan beramal shaleh

12- 09:15 – H. Golongan yang menerima “syar” (kejahatan dan keburukan) tidak beriman dan beramal shaleh

13- 09:34 – I. Pertentangan di antara “khair” dan “syar” (baik dan buruk) wujud semenjak adanya sejarah manusia di bumi

14- 12:08 -J. `Aqal dan logik juga menerima adanya “khair” dan “syar” (baik dan buruk)

15- 12:21 – K. Allah s.w.t. bukan sahaja “hakim” malah Dia adalah “ahkamul haakimin” (hakim yang paling adil)

16- 12:45 – L. Di dalam sesetengah al Qur’an, soalan berada di ayat permulaan

SINOPSIS

===============================

MESEJ UTAMA SURAH AT-TIIN

===============================

Hari akhirat benar-benar ada. Dalil ‘aqli dan naqli membuktikan adanya keadilan di akhirat nanti.

=====================================================

1. ‘at-Tiin’ bermaksud perjuangan Nabi Nuh, ‘Zaitun’ bermaksud perjuangan Nabi `Isa, ‘Tursina’ bermaksud perjuangan Nabi Musa dan ‘al-Baladil Aamiin’ bermaksud perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.

2. Manusia terdiri daripada dua golongan, golongan yang berada dalam golongan paling sempurna dan manusia yang menolak suara fitrah.

Click to access 95.-surah-at-tiin.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s