Hatiku Tenang Dengan Al-Qur’an

[E-BOOK] – HATIKU TENANG DENGAN AL-QURAN

[BERPEGANG TEGUH KEPADA ALQUR’ĀN DAN SUNNAH DAN BERAMAL DENGANNYA]

“Daku telah tinggalkan dua perkara buat kalian. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh dengannya: Kitābullāh, dan Sunnah Nabi-Nya.”

[KASIH SAYANG NABI ṢALLALLĀHU ‘ALAYHI WA SALLAM KEPADA KITA DAN 7 AḤRUF AL-QUR’ĀN SEBAGAI RUKHṢAH]

(Jibrīl) berkata, “(Allāh berfirman): Bagi setiap jawapan (buatmu), ada satu permintaan yang dikau boleh minta daripadaKu.” Daku berdoa, “Wahai Allāh, ampunkanlah umatku.” Dan daku tangguhkan (permintaan) yang ketiga untuk Hari (Kiamat), di mana seluruh makhluk menginginkanku (syafaatku), hatta Ibrāhīm ṣallAllāhu ‘alayhi wa sallam.”

[TAFSIR DAN KEPENTINGANNYA]

Diriwayatkan daripada Ibn ‘Abbās, beliau berkata: “Tafsir al-Qur’ān itu ada empat awjuh (jenis); Tafsir yang diketahui oleh bangsa Arab. Tafsir yang diketahui para ulama. Tafsir yang tidak diterima uzur sesiapapun yang tidak mengetahuinya (yakni yang wajib diketahui) – Abū Bakar berkata: yakni berkenaan halal dan haram. Serta, tafsir yang takwilannya tidak diketahui (sesiapapun) melainkan Allāh, sesiapa mendakwa (memiliki) pengetahuannya, dia adalah seorang pendusta.”

[PROSES PENURUNAN AL-QUR’ĀN]

Diriwayatkan daripada Sa‘īd bin Jubayr, daripada Ibn ‘Abbās, berkenaan (tafsiran) firman-Nya , yang mafhumnya,  “Sesungguhnya Kami turunkannya (alQur’ān) pada Laylatul Qadar”, katanya: “(al-Qur’ān) Diberikan kepada Jibrīl pada Laylatul Qadar secara sekaligus. Lalu dibawa ke Bayt ‘Izzah. Kemudian mulalah ia diturunkan (kepada Rasūlullāh). Tempoh di antara permulaan (penurunan al-Qur’ān itu) dan penghujungnya ialah 23 tahun.”

[TADABBUR AL-QUR’ĀN]

Abū Bakar (al-Idfuwī) berkata: Wajiblah bagi ahli al-Qur’ān yang berakal, untuk membacanya dengan ḥaqqa tilāwatih (sebenar-benar bacaan). (Allāh berfirman, mafhumnya):  “Kenapakah mereka tidak menghayati alQur’ān?” (Muḥammad, 24)

Selanjutnya, sila muat turun e-book:

[E-BOOK] – HATIKU TENANG DENGAN AL-QURAN

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s