Mutiara Al-Quran Untuk Panduan Hidup

1 – “Ucapkanlah Kata-kata Yang Baik Kepada Manusia” – (al-Baqarah : Ayat 83)
2 – “Boleh Jadi Kamu Membenci Sesuatu, Padahal Ia Amat Baik Bagimu” – (al-Baqarah : Ayat 216)
3 – “Dan Jangan Kamu Melupakan Kelebihan Di antara Kamu” – (al-Baqarah : Ayat 237)
4 – “Bahkan Manusia Itu (Anggotanya) Menjadi Saksi Terhadap Dirinya Sendiri. Walaupun Dia Memberikan Alasan-alasannya Untuk Membela Diri” –  ( al-Qiyaamah : Ayat 14 & 15)
5 – “Sesungguhnya Orang Yang Berdusta Tetap Hampa Dan Kecewa” – (Surah Taha : Ayat 61)
6 – “Perdamaian Itu Lebih Baik (Bagi Mereka Daripada Bercerai-berai)” – (Surah an-Nisaa’ : Ayat 128)
7 – “Tidak Ada Jalan Sedikitpun Untuk Menyalahkan Orang-orang Yang Berbuat Baik” – (Surah at-Taubah : Ayat 91)
8 – “Dan Seseorang Yang Boleh Memikul Tidak Akan Memikul Dosa Perbuatan Orang Lain (Bahkan Dosa Usahanya Sahaja)” – (al-An’am : Ayat 164)
9 – “Memanglah Tidak Sama Anak Lelaki Dengan Anak Perempuan” – (Aali ‘Imraan : Ayat 36)
10 – “Jika Kamu Membela (Agama) Allah, Nescaya Allah Membela Kamu Dan Meneguhkan Kedudukanmu” – (Muhammad – 7)
11 – “(Tentang) Orang Tuamu Dan Anak-anakmu, Kamu Tidak Mengetahui Siapa Di antara Mereka Yang Lebih Dekat (Banyak) Manfaatnya Bagimu” – (An-Nisaa’ : Ayat 11)
12 – “Dan Tidak Akan Menang Tukang Sihir Itu, Dari Mana Saja Ia Datang”  – (Thaha : Ayat 69)
13 – “Sesungguhnya Semulia-mulia Kamu Di Sisi Allah Ialah Orang Yang Lebih Taqwanya Di Antara Kamu –  (‘Al-Hujuraat :  Ayat 13)
14 – “Maka Jika Mereka Tidak Dapat Menerima Cabaran Mu (Wahai Muhammad), Maka Ketahuilah,Sesungguhnya Mereka Hanyalah Menurut Hawa Nafsu Mereka Dan Tidak Ada Yang Lebih Sesat Daripada Orang Yang Menurut Hawa Nafsunya” – (al-Qashash : Ayat 50)
15 – “Kesudahan Yang Baik Adalah Bagi Orang-orang Yang Bertaqwa” – (al-A’raaf : Ayat 128)
16 – “Dan Dalam Qishash Itu Ada (Jaminan Kelangsungan) Hidup Bagimu” –  (al-Baqarah  : Ayat 179)
17 – “Dan (Ingatlah) Sesiapa Yang Dihinakan Oleh Allah, Maka Tidak Akan Sesiapapun Yang Dapat Memuliakannya” –  (Al-Hajj : Ayat 8)
18 – “Rencana Yang Jahat Itu Tidak Akan Menimpa Selain Orang Yang Merencanakannya Sendiri” – (Faatir  :  Ayat 43)
19 – “Sesungguhnya Sebaik-baik Orang Yang Kamu Ambil Bekerja Ialah Orang Yang Kuat, Lagi Amanah” –  (al-Qashash : Ayat 26)
20 – “Tidak Sama Yang Buruk Dengan Yang Baik” – (al-Maa’idah  :  Ayat 100)
21 – “Wahai Orang-orang Yang Beriman! Bertaqwalah Kamu Kepada Allah Dan Hendaklah Kamu Berada Bersama-sama Orang-orang Yang Benar” –  (At-Taubah : Ayat 119)
22 – “Dan Orang-orang Yang Berjihad (Berusaha Dengan Bersungguh-sungguh) Kerana Kami (Demi Memenuhi Kehendak Agama Kami), Sesungguhnya Kami Akan Tunjukkan Kepada Mereka Jalan-jalan Kami“ –  (Al-‘Ankabut  : Ayat  69)
23 – “Dan Biasanya Kami Tidak Memberi Mukjizat-mukjizat Itu Melainkan Untuk Menjadi Amaran (Bagi Kebinasaan Orang-orang Yang Memintanya Kalau Mereka Tidak Beriman)“ –  (Al-Israa’ : Ayat 59)
24 – “Jika Datang Kepadamu Seorang Fasiq Yang Membawa Berita, Maka Selidikilah (Untuk Menentukan) Kebenarannya“ –  (Al-Hujuraat  : Ayat  6)
25 – “Sebenarnya Sesiapa Yang Bertaqwa Dan Bersabar, Maka Sesungguhnya Allah Tidak Menghilangkan Pahala Orang-orang Yang Berbuat Kebaikan”  – (Yusuf  :   Ayat 90)
26 – “Dan Sesiapa Yang Membersihkan Dirinya (Dari Segala Yang Dilarang), Maka Sesungguhnya Dia Melakukan Pembersihan Itu Untuk Kebaikan Dirinya Sendiri“ – (Faathir   : Ayat 18)
27 – “Janganlah Kamu Merugikan Manusia Terhadap Hak-hak Mereka “ –  (Huud  :  Ayat  85)
28 – “Dan Masuklah Ke Rumah-rumah Itu Dari Pintunya” – (al-Baqarah  :  Ayat 189)
29 – “Dan Allah Lebih Mengetahui (Daripada Kamu) Tentang Musuh-musuhmu “ – (an-Nisaa’  : Ayat 45)
30 – “Dan Sesiapa Yang Bertawakkal (Berserah Diri Bulat-bulat) Kepada Allah Nescaya Allah Akan Mencukupkan (Keperluan) Nya “ –  (at-Thalaq :  Ayat  3)
31 – “Dan Bergaullah Kamu Dengan Mereka (Isteri-isteri Kamu Itu) Dengan Cara Yang Baik“ – (an-Nisaa’ : Ayat 19)
32 – “Allah Sekali-kali Tidak Akan Menyalahi Janji-Nya“  – (al-Hajj : Ayat 47)
33 – “Dan Carilah Pada Apa Yang Telah Dianugerahkan Allah Kepadamu (Kebahagiaan) Negeri Akhirat, Dan Janganlah Kamu Melupakan Bahagianmu Dari (Kenikmatan) Dunia“ – (al-Qashash  : Ayat  77)
34 – “Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Tidak Akan Senang Kepada Kamu Sehingga Kamu Mengikuti Agama Mereka“ –  (al-Baqarah : Ayat  120)
35 – “Dan Apabila Hamba-hamba Ku Bertanya Tentang Aku, Maka (Jawablah), Bahawasanya Aku Adalah Dekat“ – (al-Baqarah : Ayat 186)
36 – “Maka Bertaqwalah Kamu Kepada Allah Menurut Kesanggupanmu“ –  (at-Taghaabun : Ayat  16)
37 – “Maka Hendaklah Engkau (Wahai Muhammad) Sentiasa Tetap Teguh Di Atas Jalan Betul Sebagaimana Yang Diperintahkan Kepadamu“ – (Huud  : Ayat  112)
38 – “Maka Sesiapa Yang Mengerjakan Kebaikan Seberah Zarrah Pun, Niscaya Dia Akan Melihat (Balasan)nya. Dan Sesiapa Yang Mengerjakan Kejahatan Seberat Zarrah Pun, Nescaya Dia Akan Melihat (Balasan)nya Pula“ –  (az-Zalzalah : Ayat  7 & 8)
39 – “Maka Apabila Kamu Telah Selesai (Dari Sesuatu Urusan), Kerjakanlah Dengan Sungguh-sungguh (Urusan) Yang Lain. Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Hendaknya Kamu Berharap“ –  (al-Insyiraah : Ayat 7 & 8)
40 – “Dan Apa Saja Musibah Yang Menimpa Kamu Maka Adalah Disebabkan Oleh Perbuatan Tanganmu Sendiri, Dan Allah Memaafkan Sebahagian Besar (Daripada Kesalahan-kesalahanmu)“ –  (asy-Syura  :  Ayat 30)
41 – “Sesungguhnya Allah Menyuruh (Kamu) Berlaku Adil“ (an-Nahl  :   Ayat 90)
42 – “Dan Jagalah Sumpahmu” – (al-Maa’idah  :   Ayah 89)
43 – “Dan Sesiapa Yang Menjaga Serta Memelihara Dirinya Daripada Dipengaruhi Oleh Tabiat Bakhilnya, Maka Merekalah Orang-orang Yang Berjaya”  – (al-Hasyr  :   9)
44 – “Dan Apa Jua Perintah Yang Dibawa Oleh Rasulullah s.a.w Kepada Kamu Maka Terimalah Serta Amalkan Dan Apa Jua Yang Dilarang Kamu Melakukannya Maka Patuhilah Larangannya – (al-Hasyr : Ayat  7)
45 – “Sesungguhnya Perbuatan-perbuatan Yang Baik Itu Menghapuskan (Dosa) Perbuatan-perbuatan Yang Buruk” – (Huud  : Ayat 114)
46 – “Dan Apa Yang Kamu Kerjakan Berupa Kebaikan, Nescaya Allah Mengetahuinya – (al-Baqarah  :  Ayat 197)
47 – “Dan Sesiapa Yang Beriman Kepada Allah, Allah Akan Memimpin Hatinya (Untuk Menerima Apa Yang Berlaku Itu Dengan Tenang Dan Sabar) – (at-Taghaabun  :  Ayat 11)
48 – “Tiap-tiap Satu Puak Di Antara Mereka Telah Mengetahui Tempat Minumnya Masing-masing” –  (at-Baqarah : Ayat 60)
49 – “Bertanyalah Kamu Kepada Orang-orang Yang Berilmu, Jika Kamu Tidak Mengetahui” – (al-Anbiyaa’  :   Ayat 7)
50 – “Sesungguhnya al-Quran Ini Memberi Petunjuk Kepada (Jalan) Yang Amat Betul (Agama Islam)” – (al-Israa’  :  Ayat  9)