Tafsir Al-Quran Dengan Al-Quran (Maulana Muhd Asri Yusoff)

Sesi 1 – Muqaddimah & Kaedah-kaedah Tafsir Al-Quran Dengan Al-Quran
Sesi 2 – Kaedah-kaedah Tafsir Al-Quran Dengan Al-Quran
Sesi 3 – (Sambungan) Kaedah-kaedah Tafsir Al-Quran Dengan Al-Quran
Sesi 4 – Tafsir Surah al- Fatihah
Sesi 5 – (Sambungan) Tafsir Surah al- Fatihah
Sesi 6 – Surah al-Baqarah (ayat ke 3 hingga 7)
Sesi 7 – Surah al-Baqarah (ayat 7 hingga 16)
Sesi 8 – Surah al-Baqarah (ayat 17 hingga 22)
Sesi 9 – Surah al-Baqarah (ayat 23 hingga 26)
Sesi 10 – Surah al-Baqarah (ayat 27 hingga 29)
Sesi 11 – Surah al-Baqarah (ayat 30 hingga 33)
Sesi 12 – Surah al-Baqarah (ayat 34 dan 35)
Sesi 13 – Surah al-Baqarah (ayat 37 hingga 40)
Sesi 14 – Surah al-Baqarah (ayat 40 hingga 42)
Sesi 15 – Surah al-Baqarah (ayat 42 hingga 46)
Sesi 16 – Surah al-Baqarah (Ayat 46 – 52)
Sesi 17 – Surah al-Baqarah (ayat 53 hingga 56)
Sesi 18 – Surah al-Baqarah (ayat 57 hingga 59)
Sesi 19 – Surah al-Baqarah (ayat 60 dan 61)