Tafsir Al-Quran Dengan Al-Quran (Maulana Muhd Asri Yusoff)

Sesi 1 – Muqaddimah & Kaedah-kaedah Tafsir Al-Quran Dengan Al-Quran
Sesi 2 – Kaedah-kaedah Tafsir Al-Quran Dengan Al-Quran
Sesi 3 – (Sambungan) Kaedah-kaedah Tafsir Al-Quran Dengan Al-Quran
Sesi 4 – Tafsir Surah al- Fatihah (Ayat 1 hingga 5)
Sesi 5 – Tafsir Surah al- Fatihah (Ayat 5 -7) & Permulaan Surah Al-Baqarah
Sesi 6 – Surah al-Baqarah (ayat ke 3 hingga 7)
Sesi 7 – Surah al-Baqarah (ayat 7 hingga 16)
Sesi 8 – Surah al-Baqarah (ayat 17 hingga 22)
Sesi 9 – Surah al-Baqarah (ayat 23 hingga 26)
Sesi 10 – Surah al-Baqarah (ayat 27 hingga 29)
Sesi 11 – Surah al-Baqarah (ayat 30 hingga 33)
Sesi 12 – Surah al-Baqarah (ayat 34 hingga 36)
Sesi 13 – Surah al-Baqarah (ayat 37 hingga 40)
Sesi 14 – Surah al-Baqarah (ayat 40 hingga 42)
Sesi 15 – Surah al-Baqarah (ayat 42 hingga 46)
Sesi 16 – Surah al-Baqarah (Ayat 46 – 52)
Sesi 17 – Surah al-Baqarah (ayat 53 hingga 56)
Sesi 18 – Surah al-Baqarah (ayat 57 hingga 59)
Sesi 19 – Surah al-Baqarah (ayat 60 dan 61)
Sesi 20 – Surah al-Baqarah (ayat 61 dan 64)
Sesi 21 – Surah al-Baqarah (ayat 65 dan 74)
Sesi 22 – Surah al-Baqarah (ayat 75 dan 98)
Sesi 23 – Surah al-Baqarah (ayat 99 dan 102)
Sesi 24 – Surah al-Baqarah (ayat 103 dan 106)
Sesi 25 – Surah al-Baqarah (ayat 107 dan 112)
Sesi 26 – Surah al-Baqarah (ayat 113 dan 115)
Sesi 27 – Surah al-Baqarah (ayat 116 dan 125)
Sesi 28 – Surah al-Baqarah (ayat 126 dan 134)
Sesi 29 – Surah al-Baqarah (ayat 135 dan 141)
Sesi 30 – Surah al-Baqarah (ayat 142 dan 144)
Sesi 31 – Surah al-Baqarah (ayat 145 dan 152)
Sesi 32 – Surah al-Baqarah (ayat 153 dan 158)
Sesi 33 – Surah al-Baqarah (ayat 159 dan 164)
Sesi 34 – Surah al-Baqarah (ayat 165 dan 171)
Sesi 35 – Surah al-Baqarah (ayat 172 dan 173)
Sesi 36 – Surah al-Baqarah (ayat 174 dan 179)
Sesi 37 – Surah al-Baqarah (ayat 180 dan 185)
Sesi 38 – Surah al-Baqarah (ayat 185 dan 189)
Sesi 39 – Surah al-Baqarah (ayat 189 dan 192)
Sesi 40 – Surah al-Baqarah (ayat 193 dan 196)
Advertisement