TAFSIR AL-QURAN RINGKAS – MAULANA ABD HADI YAAKUB

SURAH 1 – Al-Fatihah [Ayat 1-4]
SURAH 1 – Al-Fatihah [Ayat 5-7]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 1-16]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 17-25]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 26-39]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 40-46]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 47-61]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 62-82]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 83-96]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 97-114]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 115-137]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 138-157]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 158-171]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 172-287]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 188-195]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 196-216]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 217-223]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 224-239]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 240-254]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 255-269]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 270-281]
SURAH 2 – Al-Baqarah [Ayat 282-286]
SURAH 3 – Ali Imran [Ayat 1-20]
SURAH 3 – Ali Imran [Ayat 21-51]
SURAH 3 – Ali Imran [Ayat 52-54]
SURAH 3 – Ali Imran [Ayat 55-80]
SURAH 3 – Ali Imran [Ayat 81-116]
SURAH 3 – Ali Imran [Ayat 117-148]
SURAH 3 – Ali Imran [Ayat 149-171]
SURAH 3 – Ali Imran [Ayat 172-200]
SURAH 4 – An-Nisa’ [Ayat 1-18]
SURAH 4 – An-Nisa’ [Ayat 19-50]
SURAH 4 – An-Nisa’ [Ayat 51-76]
SURAH 4 – An-Nisa’ [Ayat 77-104]
SURAH 4 – An-Nisa’ [Ayat 105-147]
SURAH 4 – An-Nisa’ [Ayat 148-176]
SURAH 5 – Al-Ma’idah [Ayat 1-32]
SURAH 5 – Al-Ma’idah [Ayat 33-50]
SURAH 5 – Al-Ma’idah [Ayat 51-66]
SURAH 5 – Al-Ma’idah [Ayat 67-105]
SURAH 5 – Al-Ma’idah [Ayat 106-120]
SURAH 6 – Al-An’am [Ayat 1-45]
SURAH 6 – Al-An’am [Ayat 46-90]
SURAH 6 – Al-An’am [Ayat 91-127]
SURAH 6- Al-An’am [Ayat 128-153]
SURAH 6 – Al-An’am [Ayat 154-165]
SURAH 7 – Al-A’raf [Ayat 1-43]
SURAH 7 – Al-A’raf [Ayat 44-58]
SURAH 7 – Al-A’raf [Ayat 59-79]
SURAH 7 – Al-A’raf [Ayat 80-141]
SURAH 7 – Al-A’raf [Ayat 142-166]
SURAH 7 – Al-A’raf [Ayat 167-188]
SURAH 7 – Al-A’raf [Ayat 189-206]
SURAH 8 – Al-Anfal [Ayat 1-10]
SURAH 8 – Al-Anfal [Ayat 11-38]
SURAH 8 – Al-Anfal [Ayat 39-69]
SURAH 8 – Al-Anfal [Ayat 70-75]
SURAH 9- At-Taubah [Ayat 1-33]
SURAH 9 – At-Taubah [Ayat 34-47]
SURAH 9 – At-Taubah [Ayat 48-59]
SURAH 9 – At-Taubah [Ayat 60-97]
SURAH 9 – At-Taubah [Ayat 98-129]
SURAH 10 – Yunus [Ayat 1-33]
SURAH 10 – Yunus [Ayat 34-56]
SURAH 10 – Yunus [Ayat 57-78]
SURAH 10 – Yunus [Ayat 79-97]
SURAH 10 – Yunus [Ayat 98-109]
SURAH 11 – Hud [Ayat 1-49]
SURAH 11 – Hud [Ayat 50-123]
SURAH 12 – Yusuf [Ayat 1-7]
SURAH 12 – Yusuf [Ayat 8-42]
SURAH 12 – Yusuf [Ayat 43-87]
SURAH 12 – Yusuf [Ayat 88-111]
SURAH 13 – Ar-Ra’d [Ayat 1-4]
SURAH 13 – Ar-Ra’d [Ayat 5-30]
SURAH 13 – Ar-Ra’d [Ayat 31-43]
SURAH 14 – Ibrahim [Ayat 1-34]
SURAH 14 – Ibrahim [Ayat 35-52]
SURAH 15 – Al-Hijr [Ayat 1-99]
SURAH 16 – An-Nahl [Ayat 1-40]
SURAH 16 – An-Nahl [Ayat 41-128]
SURAH 17 – Isra’ [Ayat 1-40]
SURAH 17 – Isra’ [Ayat 41-111]
SURAH 18 – Al-Kahf [Ayat 1-21]
SURAH 18 – Al-Kahf [Ayat 22-98]
SURAH 18 – Al-Kahf [Ayat 99-110]
SURAH 19 – Maryam [Ayat 1-40]
SURAH 19 – Maryam [Ayat 41-98]
SURAH 20 – Al-Anbiya [Ayat 1-77]
SURAH 20 – Al-Anbiya [Ayat 78-112]
SURAH 21 – Taha [Ayat 1-135]
SURAH 22 – Al-Hajj [Ayat 1-48]
SURAH 22 – Al-Hajj [Ayat 49-78]
SURAH 23 – Al-Mu’minun [Ayat 1-118]
SURAH 24 – An-Nur [Ayat 1-34]
SURAH 24 – An-Nur [Ayat 35-54]
SURAH 24 – An-Nur [Ayat 55-64]
SURAH 25 – An-Furqan [Ayat 1-77]
SURAH 26 – Asy-Syu’ara’ [Ayat 1-69]
SURAH 26 – Asy-Syu’ara’ [Ayat 70-227]
SURAH 27 – Al-Naml [Ayat 1-44]
SURAH 27 – Al-Naml [Ayat 45-93]
SURAH 28 – Al-Qasas [Ayat 1-42]
SURAH 28 – Al-Qasas [Ayat 43-59]
SURAH 28 – Al-Qasas [Ayat 60-88]
SURAH 29 – Al-‘Ankabut [Ayat 1-44]
SURAH 29 – Al-‘Ankabut [Ayat 45-69]
SURAH 30 – Ar-Rum [Ayat 1-27]
SURAH 30 – Ar-Rum [Ayat 28-60]
SURAH 31 – Luqman [Ayat 1-34]
SURAH 32 – As-Sajdah [Ayat 1-30]
SURAH 33 – Al-Ahzab [Ayat 1-5]
SURAH 33 – Al-Ahzab [Ayat 6-27]
SURAH 33 – Al-Ahzab [Ayat 28-54]
SURAH 33 – Al-Ahzab [Ayat 55-73]
SURAH 34 – Saba’ [Ayat 1-54]
SURAH 35 – Fatir [Ayat 1-23]
SURAH 35 – Fatir [Ayat 24-45]
SURAH 36 – Yassin [Ayat 1-12]
SURAH 36 – Yassin [Ayat 13-83]
SURAH 37 – As-Saffat [Ayat 1-182]
SURAH 38 – Sad [Ayat 1-88]
SURAH 38 – Sad [Ayat 25-40]
SURAH 38 – Sad [Ayat 41-42]
SURAH 39 – Az-Zumar [Ayat 1-28]
SURAH 39 – Az-Zumar [Ayat 29-75]
SURAH 40 – Ghafir [Ayat 1-12]
SURAH 40 – Ghafir [Ayat 13-46]
SURAH 40 – Ghafir [Ayat 47-50]
SURAH 40 – Gahfir [Ayat 51-55]
SURAH 40 – Ghafir [Ayat 56-68]