Usul Tafsir Fauzul Kabeer Maulana Hadi

Sesi 1 – Pendahuluan Kitab
Sesi 2 – Ilmu al Ahkam, Ilmu al Jadal, Ilmu at Tazkir bi aalaaillah, Ilmu at Tazkir bi ayyamillah Dan  Ilmu at Tazkir bil maut wa ma ba`dahu
Sesi 3 – Gaya bahasa al-Quran dalam membentangkan ilmu-ilmunya  (yang ada dalam al-Quran)
Sesi 4 – وأما الأسباب الخاصة والقصص الجزئية
Sesi 5 – Syariat Nabi Ibrahim    شرائع الملة الإبراهيمية
Sesi 6 – Kesesatan Yang Berlaku Dalam Kalangan Orang Musyrikin 
Sesi 7 – Penjelasan Mengenai Fahaman Tasybih Di Kalangan Musyrikin Mekah
Sesi 8 – Menolak Hujah Sifat Tasybih
Sesi 9 – Penjelasan Mengenai Ubahsuai
Sesi 10 – Sebab Meringan-ringankan Hukum 
Sesi 11 – Golongan sesat Nasara
Sesi 12 –  Penyelewengan Tentang Berita Gembira Kelahiran Nabi Akhir Zaman
Sesi 13 – Huraian Mengenai Ilmu Lima
Sesi 14 – Penjelasan Tentang Sifat-sifat Allah Dan Tanda-tanda Kudrat Allah
Sesi 15 – Kisah disebut sekali atau dua kali sahaja
Sesi 16 – Isyarat-isyarat yang ada dalam al-Quran yang perlukan penjelasan
Sesi 17 – Menjelaskan sebab sulitnya memahami makna susunan al-Quran  dan menghilangkan kesukaran dengan penjelasan yang terang
Sesi 18 – Ulama’ terdahulu kerap mentafsirkan dengan makna lazim
Sesi 19 – Ayat-ayat al-Quran yang dimansukhkan menurut kaedah ulama’ muta’akhirin (Surah al-Baqarah hingga an-Nisa’) 
Sesi 20 – Ayat-ayat al-Quran yang dimansukhkan menurut kaedah ulama’ muta’akhirin ( Surah al-Maidah hingga Surah al-Muzzammil)
Sesi 21 – Mengetahui tentang sebab-sebab turun ayat al-Quran
Sesi 22 – Makna lain untuk ungkapan “Turunnya ayat untuk perkara seperti ini”
Sesi 23 – Kadang-kadang ulama’ tafsir mentakdirkan soal muqaddam dan jawab muqaddam dalam tafsir al-Quran
Sesi 24 – Ilmu tentang memberitahu “wajah” (kehendak) ayat-ayat al-Quran
Sesi 25 –  Disebut beberapa “asbabun nuzul” dan beberapa penjelasan tentang makna yang musykil dalam al-Quran
Sesi 26 – Menjelaskan perkara yang berbaki dari perbahasan bab ini, contohnya, hazaf dsb
Sesi 27 -Hazaf mudhaf, kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, “Patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa membunuh orang?”
Sesi 28 – Hazaf khabar dsb حذف خبر إنَّ والجزاء والمفعول والمبتدأ وما شابهها مُطَّرِدٌ
Sesi 29 – حذف الجار من “أن” مُطَّرِدٌ
Sesi 30 – Gantinama yang sesuai dengan nama yang tertentu dalam al-Quran
Sesi 31 – Gantian dhomir muzakkar dengan dhomir muannats dan sebaliknya dan ganti lafaz mufrad dengan lawannya (jamak)
Sesi 32 – Gantian bagi jaza’ dan jawab qasam (sumpahan) dengan bentuk “jumlah” yang berasingan (yang seolah-olah tiada hubungan langsung)
Sesi 33 –  Mendahulukan atau mentakhirkan dan hubungkait kalimah التقديمُ والتأخيرُ والتعلقُ بالبعيدِ وما شابَهَهُما
Sesi 34 – Mendahulukan atau mentakhirkan dan hubungkait kalimah    التقديمُ والتأخيرُ والتعلقُ بالبعيدِ وما شابَهَهُم
Sesi 35 – Tambahan pada kalam (yang sempurna) yang terdapat dalam al-Quran
Sesi 36 – Kalimah tambahan untuk mentakhsiskan kalimah “taara” dengan “tahsabu”
Sesi 37 – “Fa’ ” untuk mengukuhkan hubungan
Sesi 38 – Keadaan kucar-kacir dan tidak jelasnya gantinama; terdapat dua makna pada satu kalimah
Sesi 39 – Ayat muhkam (jelas maknanya), mutasyabihat (samar-samar maknanya), kinayah (sindiran) dan bahasa kiasan menurut aqal
Sesi 40 – Menggambarkan sesuatu makna yang dikehendaki dengan bentuk yang boleh dilihat
Sesi 41 – Penjelasan tentang kehalusan susunan al-Quran dan huraian gaya bahasanya yang indah
Sesi 42 – Pembahagian surah-surah dalam al-Quran
Sesi 43 – Terdapatnya kalam yang tinggi gaya bahasanya  di celah tengah-tengah surah
Sesi 44 – Pembahagian surah-surah kepada ayat-ayat dan gaya bahasanya yang istimewa
Sesi 45 – Huraian tentang ringkasan perkara yang ada hubungan di antara ayat al-Quran dan bait-bait syair
Sesi 46 – Penyerupaan keadaan bahasa puisi yang hampir sama di antara syair dan al-Quran yang boleh digabungkan
Sesi 47 – Satu kalimah terletak di dalam dan di antara dua bait (rangkap)
Sesi 48 – al-Quran memberi perhatian hanya kepada keindahan yang ringkas yang dikongsi di antara syair dan Quran (iaitu hujung yang baik dan alunan yang indah)
Sesi 49 – Ukuran panjang nafas manusia secara tabii merupakan wazan bagi al-Quran
Sesi 50 – Penghujung nafas di atas huruf mad yang bersandar di atas satu huruf, disebut sebagai “khafiah” (penghujung) al-Quran, yang setiap orang merasa lazat dan seronok untuk mengulanginya
Sesi 51 – Beberapa ayat yang menyamai satu sama lain di atas satu huruf dan mengulangi semula “jumlah” yang sama selepas berlalu satu babak dari al-Quran menghasilkan kelazatan (keseronokan) semasa membacanya
Sesi 52 – Kaedah al-Quran pada perenggan-perenggan
Sesi 53 – Rahsia atau hikmah satu ayat yang panjang duduk bersama dengan ayat yang pendek dan sebaliknya
Sesi 54 – Sebab pemilihan wazan (neraca syair) dan tajuk khafiah yang baru
Sesi 55 – Kenapa ilmu yang lima disebut berulang kali dalam al-Quran? Mengapa tidak disusun secara tertib ilmu ini semasa memberi penjelasan dalam al-Quran?
Sesi 56 – al-Quran yang agung menginginkan faedah yang besar kepada kedua-dua kelompok manusia iaitu orang yang belum tahu apa-apa dan orang yang sudah tahu tentang al-Quran (berkaitan setiap ilmu yang lima)
Sesi 57 – Kenapa dipecah-pecahkan berselerakan segala ilmu yang lima dalam al-Quran? 
Sesi 58 – Apakah sebab ‘ijaz (yang melemahkan aqal) tentang al-Quran?
Sesi 59 – Kita semua hidup selepas zaman Arab yang terdahulu (sempadannya ialah hingga peringkat tabi’in)
Sesi 60 – Cara-cara tafsir dan perselisihan yang berlaku dalam tafsir di kalangan para Sahabat dan tabiin,
Sesi 61 – Nukilan/Riwayat dari Bani Israil adalah musuh dalam selimut yang telah masuk dalam agama kita
Sesi 62 – Perselisihan ulama’ dahulu dan kemudian tentang makna “nasakh”
Sesi 63 – Sifat melampau dari kalangan ahli kalam
Sesi 64  – Keistimewaan yang ada pada ilmu “jadal” (perdebatan di antara ahli haq dan ahli batil)
Advertisement