Usul Tafsir al-Quran [Maulana Muhd Asri Yusoff]

Sesi 1 – Pengenalan  20 Usul Tafisr Al-Quran & Usul Pertama – Tafsir Al-Quran Dengan Al-Quran
Sesi 2 – Usul No 2 – Tafsir Al-Quran Dengan Hadith Yang Sahih
Sesi 3 – Usul No 3 – Tafsir Al-Quran Dengan Pendapat-pendapat Sahabat
Sesi 4 – Usul No 3  -Tafsir Al-Quran Dengan Pendapat-pendapat Sahabat &
Usul No 4- Tafsir A-Qur’an Dengan Pendapat-Pendapat Tabi’in
Usul No 5 – Tafsir Al-Qur’an Berdasarkan Pendapat-Pendapat Yang Bersesuaian Dengan Kaedah-kaedah Bahasa ‘Arab
                                  
Sesi 5 – Usul No 6 – Tafsir al-Quran Menggunakan `Aqal Fikiran
Sesi 6 – Usul No  7 – Tafsir al-Quran Berdasarkan Ayat Sebelum Dan Selepasnya
Sesi 7 – (Sambungan) Usul No 7 – Tafsir al-Quran Berdasarkan ayat Sebelum dan Selepasnya
Sesi 8 – (Sambungan) Usul No 7 – Tafsir al-Quran Berdasarkan ayat Sebelum dan Selepasnya
Sesi 9 – Usul No 8 – Memahami Al-Qur’an Berdasarkan Tertib Turun Ayat Dan Surah
Sesi 10 – (Sambungan) Usul No 8 – Memahami Al-Qur’an Berdasarkan Tertib Turun Ayat Dan Surah
Sesi 11 – (Sambungan) Usul No 8 – Memahami al-Quran Berdasarkan Tertib Turun Ayat Dan Surah
Sesi 12 – (Sambungan) Usul No 8 – Memahami al-Quran Berdasarkan Tertib Turun Ayat Dan Surah
Sesi 13 – (Sambungan) Usul No 8 – Memahami al-Quran Berdasarkan Tertib Turun Ayat Dan Surah
Sesi 14 – (Sambungan) Usul No 8 – Memahami al-Quran Berdasarkan Tertib Turun Ayat Dan Surah
Sesi 15 – (Sambungan) Usul No 8 – Memahami al-Quran Berdasarkan Tertib Turun Ayat Dan Surah
Sesi 16 – (Sambungan) Usul No 8 – Memahami al-Quran Berdasarkan Tertib Turun Ayat Dan Surah
Sesi 17 – (Sambungan) Usul No 8 – Memahami al-Quran Berdasarkan Tertib Turun Ayat Dan Surah
Sesi 18 – (Sambungan) Usul No 8 – Memahami al-Quran Berdasarkan Tertib Turun Ayat Dan Surah
Sesi 19 – (Sambungan) Usul No 8 – Memahami al-Quran Berdasarkan Tertib Turun Ayat Dan Surah
Sesi 20 – (Sambungan) Usul No 8 – Memahami al-Quran Berdasarkan Tertib Turun Ayat Dan Surah
Sesi 21 – Usul No 9 – Memahami al-Quran Berdasarkan Tertib al-Quran Yang Ada
Sesi 22 – (Sambungan) Usul No 9 – Memahami al-Quran Berdasarkan Tertib al-Quran Yang Ada
Sesi 23 – (Sambungan) Usul No 9 – Memahami al-Quran Berdasarkan Tertib al-Quran Yang Ada,  Usul No 10  – Kerangka Kasar (Struktur Makro) Setiap Surah  Dan Usul Ke 11 – Mengetahui Tajuk Perbincangan Khusus Setiap Surah
Sesi 24 –  Usul No 12 – Mencari dan Mengesan Struktur Mikro Di Dalam Ayat-Ayat Al-Quran
Sesi 25 – (Sambungan) Usul No 12 – Mencari dan Mengesan Struktur Mikro Di Dalam Ayat-Ayat Al-Quran
Sesi 26 – (Sambungan) Usul No 12 – Mencari dan Mengesan Struktur Mikro Di Dalam Ayat-Ayat Al-Quran
Sesi 27 – (Sambungan) Usul No 12 – Mencari dan Mengesan Struktur Mikro Di Dalam Ayat-Ayat Al-Quran
Sesi 28 – (Sambungan) Usul No 12 – Mencari dan Mengesan Struktur Mikro Di Dalam Ayat-Ayat Al-Quran
Sesi 29 – (Sambungan) Usul No 12 – Mencari dan Mengesan Struktur Mikro Di Dalam Ayat-Ayat Al-Quran
Sesi 30 – (Sambungan) Usul No 12 – Mencari dan Mengesan Struktur Mikro Di Dalam Ayat-Ayat Al-Quran
Sesi 31 – (Sambungan) Usul No 12 – Mencari dan Mengesan Struktur Mikro Di Dalam Ayat-Ayat Al-Quran
Sesi 32 – (Sambungan) Usul No 12 – Mencari dan Mengesan Struktur Mikro Di Dalam Ayat-Ayat Al-Quran
Sesi 33 – (Sambungan) Usul No 12 – Mencari dan Mengesan Struktur Mikro Di Dalam Ayat-Ayat Al-Quran
Sesi 34 – Usul No 13 – Keperluan Mengetahui Kata Kunci Setiap Surah
Sesi 35 – Usul No 14 – Mengetahui Kesinambungan Di antara Dalil Dan Madlul Pada Sumpah-sumpah Allah Di Dalam Al-Quran
Sesi 36 – (Sambungan) Usul No 14 – Mengetahui Kesinambungan Di antara Dalil Dan Madlul Pada Sumpah-sumpah Allah Di Dalam Al-Quran
Sesi 37 – (Sambungan) Usul No 14 – Mengetahui Kesinambungan Di antara Dalil Dan Madlul Pada Sumpah-sumpah Allah Di Dalam Al-Quran
Sesi 38 – (Sambungan) Usul No 14 – Mengetahui Kesinambungan Di antara Dalil Dan Madlul Pada Sumpah-sumpah Allah Di Dalam Al-Quran
Sesi 39 – (Sambungan) Usul No 14 – Mengetahui Kesinambungan Di antara Dalil Dan Madlul Pada Sumpah-sumpah Allah Di Dalam Al-Quran
Sesi 40 – (Sambungan) Usul No 14 – Mengetahui Kesinambungan Di antara Dalil Dan Madlul Pada Sumpah-sumpah Allah Di Dalam Al-Quran
Sesi 41 -(Sambungan) Usul No 14 – Mengetahui Kesinambungan Di antara Dalil Dan Madlul Pada Sumpah-sumpah Allah Di Dalam Al-Quran -Bab –  Tujuan Sumpah Dalam Al-Quran
Sesi 42 – (Sambungan) Usul No 14 – Mengetahui Kesinambungan Di antara Dalil Dan Madlul Pada Sumpah-sumpah Allah Di Dalam Al-Quran – (Sambungan) Bab-  Tujuan Sumpah Dalam Al-Quran
Sesi 43 – (Sambungan) Usul No 14 – Mengetahui Kesinambungan Di antara Dalil Dan Madlul Pada Sumpah-sumpah Allah Di Dalam Al-Quran – Bab: Kesinambungan Dan Kesesuaian Di Antara Perkataan Muqsam Bihi Dan Muqsam Alaih
Sesi 44 – (Sambungan) Usul No 14 – Mengetahui Kesinambungan Di antara Dalil Dan Madlul Pada Sumpah-sumpah Allah Di Dalam Al-Quran – (Sambungan)  Bab: Kesinambungan Dan Kesesuaian Di Antara Perkataan Muqsam Bihi Dan Muqsam Alaih
Sesi 45 -(Sambungan) Usul No 14 – Mengetahui Kesinambungan Di antara Dalil Dan Madlul Pada Sumpah-sumpah Allah Di Dalam Al-Quran –  Bab: Keadaan Orang Yang Dikhitab (Dihadap Cakap) Dengan Ayat Sumpah
Sesi 46 – Usul No 15- Antara Ayat-ayat Muhkamaat Dan Ayat-ayat Mutasyabihaat
Sesi 47 -(Sambungan) Usul No 15- Antara Ayat-ayat Muhkamaat Dan Ayat-ayat Mutasyabihaat
Sesi 48 – (Sambungan) Usul No 15- Antara Ayat-ayat Muhkamaat Dan Ayat-ayat Mutasyabihaat
Sesi 49 – (Sambungan) Usul No 15- Antara Ayat-ayat Muhkamaat Dan Ayat-ayat Mutasyabihaat
Sesi 50 – (Sambungan) Usul No 15- Antara Ayat-ayat Muhkamaat Dan Ayat-ayat Mutasyabihaat
Sesi 51 – (Sambungan) Usul No 15- Antara Ayat-ayat Muhkamaat Dan Ayat-ayat Mutasyabihaat
Sesi 52 – (Sambungan) Usul No 15- Antara Ayat-ayat Muhkamaat Dan Ayat-ayat Mutasyabihaat
Sesi 53 – (Sambungan) Usul No 15- Antara Ayat-ayat Muhkamaat Dan Ayat-ayat Mutasyabihaat
Sesi 54 – Usul No 16- Mengetahui Tentang Sebab Turun Ayat dan Apa-apa yang Bersesuaian Dengannya
Sesi 55 – (Sambungan) Usul No 16- Mengetahui Tentang Sebab Turun Ayat dan Apa-apa yang Bersesuaian Dengannya
Sesi 56 – (Sambungan) Usul No 16- Mengetahui Tentang Sebab Turun Ayat dan Apa-apa yang Bersesuaian Dengannya
Sesi 57 – (Sambungan) Usul No 16- Mengetahui Tentang Sebab Turun Ayat dan Apa-apa yang Bersesuaian Dengannya
Sesi 58 – (Sambungan) Usul No 16- Mengetahui Tentang Sebab Turun Ayat dan Apa-apa yang Bersesuaian Dengannya
Sesi 59 – (Sambungan) Usul No 16- Mengetahui Tentang Sebab Turun Ayat dan Apa-apa yang Bersesuaian Dengannya
Sesi 60 – (Sambungan) Usul No 16- Mengetahui Tentang Sebab Turun Ayat dan Apa-apa yang Bersesuaian Dengannya
Sesi 61 – (Sambungan) Usul No 16- Mengetahui Tentang Sebab Turun Ayat dan Apa-apa yang Bersesuaian Dengannya
Sesi 62 – (Sambungan) Usul No 16- Mengetahui Tentang Sebab Turun Ayat dan Apa-apa yang Bersesuaian Dengannya
Sesi 63 – (Sambungan) Usul No 16- Mengetahui Tentang Sebab Turun Ayat dan Apa-apa yang Bersesuaian Dengannya
Sesi 64 – Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 65 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 66 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 67 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 68 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 69 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 70 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 71 -(Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 72 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 73 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 74 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 75 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 76 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 77 -(Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 78 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 79 -(Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 80 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 81 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 82 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 83 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 84 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 85 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 86 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 87 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 88 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 89 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 90 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 91 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 92 – (Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 93 -(Sambungan) Usul No 17 – Mengetahui Ayat-Ayat Yang Menasakhkan Dan Ayat Yang Dimansuhkan
Sesi 94 – Usul No 18 – Mengelak Diri Dari Tafsir Golongan Yang Sesat 
Sesi 95 – (Sambungan) Usul No 18 – Mengelak Diri Dari Tafsir Golongan Yang Sesat
Sesi 96 – (Sambungan) Usul No 18 – Mengelak Diri Dari Tafsir Golongan Yang Sesat
Sesi 97 – (Sambungan) Usul No 18 – Mengelak Diri Dari Tafsir Golongan Yang Sesat
Sesi 98 – (Sambungan) Usul No 18 – Mengelak Diri Dari Tafsir Golongan Yang Sesat
Sesi 99 -(Sambungan) Usul No 18 – Mengelak Diri Dari Tafsir Golongan Yang Sesat
Sesi 100 -(Sambungan) Usul No 18 – Mengelak Diri Dari Tafsir Golongan Yang Sesat
Sesi 101 – Usul 19 – Mengelak Diri Dari Riwayat-riwayat Israiliyyat Dalam Pentafsiran al-Quran
Sesi 102 – (Sambungan) Usul 19 – Mengelak Diri Dari Riwayat-riwayat Israiliyyat Dalam Pentafsiran al-Quran
Sesi 103 – (Sambungan) Usul 19 – Mengelak Diri Dari Riwayat-riwayat Israiliyyat Dalam Pentafsiran al-Quran
Sesi 104 – (Sambungan) Usul 19 – Mengelak Diri Dari Riwayat-riwayat Israiliyyat Dalam Pentafsiran al-Quran
Sesi 105 – (Sambungan) Usul 19 – Mengelak Diri Dari Riwayat-riwayat Israiliyyat Dalam Pentafsiran al-Quran
Sesi 106 – (Sambungan) Usul 19 – Mengelak Diri Dari Riwayat-riwayat Israiliyyat Dalam Pentafsiran al-Quran
Sesi 107 – (Sambungan) Usul 19 – Mengelak Diri Dari Riwayat-riwayat Israiliyyat Dalam Pentafsiran al-Quran
Sesi 108 – (Sambungan) Usul 19 – Mengelak Diri Dari Riwayat-riwayat Israiliyyat Dalam Pentafsiran al-Quran
Sesi 109 – (Sambungan) Usul 19 – Mengelak Diri Dari Riwayat-riwayat Israiliyyat Dalam Pentafsiran al-Quran
Sesi 110 – Usul No 20 – Bercermat Dalam Tafsir al-Quran Menggunakan Sains Moden
Sesi 111 – (Sambungan) Usul No 20 – Bercermat Dalam Tafsir al-Quran Menggunakan Sains Moden
Sesi 112 – (Sambungan) Usul No 20 – Bercermat Dalam Tafsir al-Quran Menggunakan Sains Moden
Sesi 113 – (Sambungan) Usul No 20 – Bercermat Dalam Tafsir al-Quran Menggunakan Sains Moden
Sesi 114 – (Sambungan) Usul No 20 – Bercermat Dalam Tafsir al-Quran Menggunakan Sains Moden
Sesi 115 – (Sambungan) Usul No 20 – Bercermat Dalam Tafsir al-Quran Menggunakan Sains Moden

Advertisement