Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 23 – Surah al-Mu’minun

VIDEO – SURAH AL-MU’MINUN- Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN
1- 00:34 – Mesej Utama
2- 02:06 – Zaman Diturunkan
3- 03:53 – Perkaitan Surah Al-Mu’minun Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya
4- 04:58 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah
5- 04:58 – A. Didalam Surah al-Mu’minun disebutkan dua syarat penting untuk orang-orang mu’min berjaya iaitu iman dan amal shaleh.
6- 08:28 -B. Didalam Surah al-Mu’minun terdapat dalil-dalil untuk tauhid khaliqiah
7- 15:05 – C. Didalam Surah al-Mu’minun juga terdapat dalil-dalil naqli dan dalil-dalil aqli untuk membuktikan aqidah tauhid.
8- 18:55 – D. Didalam Surah al-Mu’minun juga dinyatakan sikap orang-orang Ouraisy yang tidak percaya kepada hari kemudian.
9- 23:53 – E. Surah al-Mu’minun iuga mengemukakan beberapa sifat jelik pemimpin-pemimpin Ouraisy yang musyrik.
10- 25:32 -F. Surah al-Mu’minun juqa menyatakan sunnatullah dalam menggantikan sesuatu umat dengan umat yanq lain.
11- 26:49 -G. Surah al-Mu’minun juga menyatakan sebab-sebab bagi bangsa-bangsa yang durjana dibinasakan.
12- 28:42 -H. Didalam Surah al-Mu’minun terdapat beberapa doa untuk mendapat rahmat dan keampunan Allah.
SINOPSIS
================================
MESEJ UTAMA SURAH AL-MU’MINUN
================================
Orang-orang yang beriman sahaja yang berjaya dan merekalah yang akan menjadi ahli syurga; iaitu orang-orang yang mengambil i’tibar dan pengajaran daripada akibat buruk yang diterima bangsa-bangsa dan umat terdahulu lalu beriman dengan menerima aqidah tauhid dan percaya kepada hari kemudian serta menerima seruan Muhammad s.a.w
==============================
TEMA UTAMA SURAH AL-MU’MINUN
==============================
1. Iman dan amal soleh ialah dua syarat penting untuk orang-orang mu’min berjaya.
2. Di antara sifat-sifat jelik ialah sombong, membesarkan diri dan hidup bermewah-mewah.
3. Di antara sunnatullah yang berlaku terhadap manusia ialah sebelum mereka dibinasakan, orang-orang yang mewah di kalangan mereka akan menjadi sombong dan menderhakai Allah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s