Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 95 – Surah At-Tin

VIDEO – [Durasi – 45m 06s ] – SURAH AT-TIIN – Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri Yusoff

TAFSIR AL-QURAN BERDASARKAN STRUKTUR MAKRO – SURAH 1 – SURAH AL-FATIHAH

TANDA MASA  TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:55 – Mesej Utama

2- 03:03 – Zaman Diturunkan

3- 03:42 – Perkaitan Surah At-Tiin Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

4- 05:31 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

5- 05:34 – a. “At-Tiin” adalah bukit Tiin atau bukit Judiy di mana bahtera Nabi Nuh berhenti setelah surut banjir besar

6- 06:26 – b. “Az Zaitun” bermaksud bukit Zaitun

7- 07:02 – c. “Thur Sinin” ialah bukit di mana Nabi Musa dikurniakan syari`at

8- 07:20 – d. “Al-Balad Amin” ialah Mekah

9- 07:56 – e. Pengajaran yang disampaikan oleh sekalian nabi berupa dalil naqli

10- 08:25 – f. Manusia dari golongan pertama menerima “khair” (kebaikan) dengan senang hati

11- 08:57 – g. Golongan yang menerima “khair” (kebaikan) beriman dan beramal shaleh

12- 09:15 – h. Golongan yang menerima “syar” (kejahatan dan keburukan) tidak beriman dan beramal shaleh

13- 09:34 – i. Pertentangan di antara “khair” dan “syar” (baik dan buruk) wujud semenjak adanya sejarah manusia di bumi

14- 12:08 -j. `Aqal dan logik juga menerima adanya “khair” dan “syar” (baik dan buruk)

15- 12:21 – k. Allah s.w.t. bukan sahaja “hakim” malah Dia adalah “ahkamul haakimin” (hakim yang paling adil)

16- 12:45 – i. Di dalam sesetengah ayat al Qur’an, soalan berada di ayat permulaan

SINOPSIS

===============================

MESEJ UTAMA SURAH AT-TIIN

===============================

Hari akhirat benar-benar ada. Dalil ‘aqli dan naqli membuktikan adanya keadilan di akhirat nanti.

=====================================================

1. ‘at-Tiin’ bermaksud perjuangan Nabi Nuh, ‘Zaitun’ bermaksud perjuangan Nabi `Isa, ‘Tursina’ bermaksud perjuangan Nabi Musa dan ‘al-Baladil Aamiin’ bermaksud perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.

2. Manusia terdiri daripada dua golongan, golongan yang berada dalam golongan paling sempurna dan manusia yang menolak suara fitrah.

NOTA KULIAH – MUAT TURUN ATAU BACA ONLINE

NOTA TAFSIR AL-QURAN BERDASARKAN STRUKTUR MAKRO – Surah No 95 – At-Tin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s