Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 108 – Surah al-Kautsar

VIDEO – SURAH AL-KAUTSAR – Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Mohd Asri Yusoff

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:38 – Mesej Utama

2- 01:27 – Zaman Diturunkan

3- 02:33 – Perkaitan Surah Al-Kautsar Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

4- 04:22 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

5- 04:25 A. “Al Kautsar” adalah isim mubalaghah daripada “katsir”, ia adalah satu perkataan yang lengkap dan sangat luas ertinya

6- 05:31 B. “Shani’” adalah isim fa`il daripada “shana’a, ia bererti musuh yang jahat dan penuh dengan dendam kesumat.

7- 05:43 C. “Abtar” ialah terputus ekor; tidak ada keturunan dan terputus zuriat; tidak mempunyai anak lelaki; tidak ada langsung kebaikannya; terputus daripada mendapat sebarang perkara yang diingini.

SINOPSIS

=======================================

MESEJ UTAMA SURAH AL-KAUTSAR

============================ ==========

Nabi Muhammad s.a.w akan diberikan segala macam kebaikan dan kelebihan termasuk mendapat kolam al-Kautsar, menguasai Ka’bah dan akan dikurniakan sebuah kerajaan yang hebat, sekelian musuh-musuhnya akan dihapuskan. Hendaklah beribadat hanya kepada Allah.

===================================================

“Al-Kautsar” ialah satu perkataan yang lengkap dan sangat luas maknanya. Termasuk dalam istilah “al-Kautsar” ialah segala bentuk ni’mat Allah dan kebaikan-kebaikan yang banyak manfaatnya (di atas dunia ini, al-Quran juga dianggap sebagai “al-Kautsar”). Al-Kautsar juga nama satu sungai syurga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s