Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 111 – Surah al-Lahab ( al-Masad )

VIDEO – SURAH AL-LAHAB (AL-MASAD) – Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Mohd Asri Yusoff

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:38 – Mesej Utama

2- 01:33 – Zaman Diturunkan

3- 03:45 – Perkaitan Surah Al-Lahab Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

4- 04:47 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

5- 04:50 – A. Abu Lahab adalah musuh Islam dan musuh Nabi s.a.w.. Dia adalah bapa saudara Nabi s.a.w. sendiri, nama sebenamya ialah ‘Abdul ‘Uzza bin ‘Abdil Muththalib

6- 07:02 – B. Abu Lahab adalah satu-satunya rurma musuh Islam yang disebutkan di dalam al-Qur’an dengan maksud mencelanya

7- 07:44 – C. Islam tidak mementingkan keturunan dan keluarga, sebaliknya yang dipentingkan ialah iman dan amal shaleh.

SINOPSIS

=======================================

MESEJ UTAMA SURAH AL-LAHAB (AL-MASAD)

============================ ==========

1. Menurut Islam, keselamatan dan kelepasan manusia tidak terletak pada keturunan, sebaliknya terletak pada iman dan amal shaleh.

2. Kerabat terdekat Rasulullah (Abu Lahab adalah bapa saudara nabi s.a.w) dan isterinya yang gila dunia dan sangat bakhil telah memusuhi Rasulullah s.a.w dan agama Islam. Kerananya mereka akan menerima akibat buruk daripada sikap mereka.

================================

PENGAJARAN DARI SURAH AL-LAHAB

================================

Abu Lahab adalah satu-satunya nama musuh Islam yang disebutkan di dalam al-Quran dengan maksud mencelanya, padahal dia adalah bapa saudara nabi s.a.w sendiri dan dari kalangan Bani Hashim yang mulia. Ini menunjukkan Islam tidak mementingkan keturunan dan keluarga, sebaliknya yang dipentingakn ialah iman dan amal shaleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s