Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 40 – Surah Ghafir

VIDEO – SURAH GHAAFIR (MU’MIN) – Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:31 – Mesej Utama

2- 02:16 – Zaman Diturunkan

3- 05:14 – Perkaitan Surah Mu’min Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

4- 06:28 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

5- 06:31 – A. Di dalam surah ini terdapat dua kali seruan supaya menerima tauhid yang murni

6- 07:11 – B. Perbahasan orang-orang musyrikin yang tidak bermakna dan sia-sia disebutkan sebanyak 4 kali didalam surah ini.

7- 07:57 – C. Punca sebenar penolakan seruan Rasulullah s.a.w. ialah kesombongan dan kebongkakan pemimpin Quraisy.

8- 08:18 – D. Di dalam kebanyakan surah al Qur’an ada sesuatu perkara yang disebutkan di dalam paragraf pertamanya diulang sebut pada paragraph terakhirnya.

9- 09:59 – E. Di dalam surah ini satu da’waan yang sama yang dikemukakan oleh dua kepimpinan yang berbeza bahawa mereka boleh memimpim orang ramai kepada “sabilurrasyad” (jalan yang benar).

10- 20:19 – F. Di dalam surah ini orang ramai diingatkan supaya jangan mengikuti kuasa-kuasa thaghut dan pemerintah-pemerintah diktator.

11- 21:10 – G . Setelah menolak seruan tauhid, orang-orang musyrikin Mekah memulakan perbahasan-perbahasan yang sia-sia dan tidak masuk aqal

SINOPSIS:

===================================

MESEJ UTAMA SURAH GHAAFIR (MU’MIN)

===================================

1. Nasihat supaya menerima seruan tauhid dan kepercayaan kepada hari akhirat yang dikemukakan oleh al-Quran berpandukan dalil-dalil ‘aqli, anfusi, afaaqi dan tarikhi.

2. Untuk mempertahankan kuasa dan pengaruh, tidak perlulah manusia bertengkart, bertekak dan berbantah (untuk menolak kebenaran)

=======================================

PENGAJARAN DARI SURAH GHAAFIR (MU’MIN)

=======================================

1. Punca sebenar penolakan seruan Rasulullah (oleh pemimpin-pemimpin Quraisy) ialah kesombongan dan kebongkakan.

2. Jangan mengikuti kuasa-kuasa thaghut dan pemerintah-pemerintah diktator kerana mereka tidak dapat menyelamatkan kamu pada hari kiamat kelak. Pemimpin-pemimpin tersebut akan masuk ke dalam neraka dan di sana mereka saling bertengkar dan menyalahkan satu sama lain. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s