Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 41 – Surah Fussilat

VIDEO – SURAH FUSSHILAT – Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:28 – Mesej Utama

2- 02:41 – Zaman Diturunkan Dan Latar Belakangnya

3- 07:03 – Perkaitan Surah Fusshilat (Hamim As Sajdah) Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

4- 07:58 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

5- 08:00 – A. Pengenalan tentang al-Qur’an diberikan bahawa ia diturunkan secara beransur-ansur

6- 09:02 – B. Sikap pemimpin musyrikin Quraisy tentang al-Qur’an

7- 12:53 – C. Pemimpin-pemimpin Quraisy juga seperti kaum `Aad dan kaum Tsamud

8- 13:35 – D. Di dalam surah ini terdapat nasihat kepada orang-orang kafir supaya menerima seruan tauhid

9- 13:44 -E. Berita gembira di dunia dan di akhirat diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beristiqam.

10- 13:59 – F. Orang-orang musyrikin bertindak memalingkan diri dan tidak menghiraukan seruan tauhid.

11- 14:05 – G. Surah ini sebenarnya mengemukakan perbandingan di antara pemimpin-pemimpin kafir Quraisy Mekah dan para Sahabat yang beriman

SINOPSIS

================================

MESEJ UTAMA SURAH FUSSHILAT

================================

Bersabar dan beristiqamahlah setelah menerima seruan tauhid dan percaya kepada hari akhirat yang dikemukakan oleh al-Quran nescaya kamu akan diberikan kejayaan di dunia dan akhirat.

========================================

PENGAJARAN DARI SURAH FUSSHILAT

========================================

Musuh-musuh Allah diancam dengan kebinasaan yang telah menimpa kaum ‘Aad dan kaum Tsamud. Mereka dikatakan “musuh Allah” yang akan masuk neraka. Penyakit sebenar mereka dinyatakan sebagai “berlagak sombong di muka bumi”. “Kekasih-kekasih Allah” diberi berita gembira akan mendapat syurga; mereka adalah orang-orang yang beristiqamah atas iman mereka kepada Allah. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s