Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 53 – Surah an-Najm

VIDEO – [Durasi – 32m 48s ] – SURAH AN-NAJM – Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri Yusoff

TAFSIR AL-QURAN BERDASARKAN STRUKTUR MAKRO – SURAH 53 – SURAH AN-NAJM

TANDA MASA  TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:33 – Mesej Utama

2- 02:13 – Zaman Diturunkan

3- 08:57 – Kelebihan Surah An-Najm

4- 10:22 – Perkaitan Surah An-Najm Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

5- 15:16 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

6- 15:20 – a. Melalui firman Allah (Ayat 3 – 4)

7- 17:01 – b. Daripada firman Allah (Ayat 18)

8- 23:09 – c. Firman Allah (Ayat 21)

9- 25:30 – d. Perkataan “dzan” dalam ayat ke 23 dan ke 28

10- 25:54 – e. Firman Allah (Ayat 26)

11– 26:12 – f. Melalui firman Allah (Ayat 24)

                      g. Firman Allah (Ayat 34)

12- 32:31 – h. Firman Allah (Ayat 60 – 61)

SINOPSIS

==================================

MESEJ UTAMA SURAH AN-NAJM

==================================

1. Janganlah kamu percayakan syafaat Laata, Manaata, Uzza Dan Syi’ra, sebaliknya kamu hendaklah beriman kepada wahyu tuhan (al-Quran) kepada Muhammad s.a.w.

2. Hindarilah daripada dosa-dosa besar dan lakukanlah amal shaleh.

3. Setiap manusia akan memikul dosanya sendiri dan tidak akan memikul dosa-dosa orang lain.

4. Hanya usaha yang dilakukan oleh individu itu sendiri yang berguna kepadanya.

======================================

TEMA UTAMA SURAH AN-NAJM

======================================

1. Keselamatan di akhirat terletak hanya pada aqidah tauhid dan amal shaleh. Oleh itu manusia tidak seharusnya bergantung kepada syafaat para malaikat dan juga orang-orang shaleh.

2. Adakah mamusia akan dapat mencapai segala yang dicita-citakannya? Tidak! Ini menunjukkan kejayaan di akhirat tidak mengikut kehendak manusia, bahkan kejayaan akhirat akan diperolehi sesuai dengan usaha yang dilakukan manusia semasa berada di dunia, sebagaimana ayat berikut: “Dan bahawa sesungguhnya tidak ada (balasan) bagi seseorang melainkan (balasan bagi) apa yang diusahakannya” (An-Najm – Ayat 39 ].

NOTA KULIAH – MUAT TURUN ATAU BACA ONLINE

NOTA TAFSIR AL-QURAN BERDASARKAN STRUKTUR MAKRO – Surah No 53 – an-Najm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s