Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 73 – Surah al-Muzzammil

VIDEO – SURAH AL-MUZZAMMIL – Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Mohd Asri Yusoff

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:51 – Mesej Utama

2- 02:23 – Zaman Diturunkan

3- 16:21 – Ciri-ciri Khusus Surah Al-Muzzammil

4- 18:11 – Kaedah Mendalami Al-Qur’an Dalam Shalat Tahajjud

5- 21:57 – Perkaitan Surah Al- Muzzammil Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

6- 26:27 – Kata Kunci 1. “Tartil”

7- 29:15 – Kata Kunci 2. “Tabtil”

8- 30:38 – Kata Kunci 3. Allah sebagai “wakeel” (Pelindung dan penjaga)

9- 31:50 – Kata Kunci 4. Perintah bersabar dan beristiqamah

SINOPSIS

======================================

MESEJ UTAMA SURAH AL-MUZZAMMIL

======================================

Perhubungan dengan Allah perlu terjalin dengan kukuh untuk dapat beristiqamah dalam menyeru manusia kepada tauhid. Sembahyang tahajjud, membaca al-Quran dan meluangkan masa untuk beribadat kepada Allah merupakan penawar yang berguna kepada seorang pendakwah dalam menghadapi gangguan musuh.

======================================

PENGAJARAN DARI SURAH AL-MUZZAMMIL

======================================

1. Surah al-Muzzammil ini membentuk kerohanian, keimanan dan keilmuan para sahabat yang baru memeluk Islam supaya mereka berjaya pada masa-masa berikutnya.

2. Al-Quran adalah satu-satunya kitab di dunia ini yang menyuruh orang membacanya secara “tartil” dan tidak secara sambil lewa.

3. Tumpukan amal ibadat kepada Allah dengan sebulat-bulat tumpuan atau menghadaplah kepada Allah dengan memutuskan segala hubungan dengan yang lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s