Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 77 – Surah al-Mursalat

VIDEO – [Durasi – 26m 48s ] – SURAH AL-MURSALAT – Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri Yusoff

TAFSIR AL-QURAN BERDASARKAN STRUKTUR MAKRO – SURAH 77 –  AL-MURSALAT

TANDA MASA  TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:45 Mesej Utama

2- 02:15 Zaman Diturunkan

3- 02:38 Kelebihan Surah Al-Mursalaat

4- 03:01 Perkaitan Surah Al-Mursalaat Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

5- 04:39 Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

SINOPSIS

=================================

MESEJ UTAMA SURAH AL-MURSALAT

=================================

1. Al-Qur’an menyediakan dalil-dalil “anfusi”, “aafaaqii”, “aqli” dan “tariikhi” untuk membuktikan adanya hari kiamat.

2. Kiamat pasti akan berlaku dan pendusta-pendusta hari kiamat akan binasa dan musnah.

3. Orang-orang muhsinin, mushoddiqin, mu’minin dan muttaqiin pula akan mendapat pahala dan ganjaran.

=================================

KELEBIHAN SURAH AL-MURSALAT

=================================

Surah Hud, al-Waqi’ah, al-Mursalat, Surah an-Naba’ dan Surah at-Takwir telah membuatkan nabi s.a.w. beruban.

==================================

TEMA UTAMA SURAH AL-MURSALAT

==================================

Ayat وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ diulang sebanyak sepuluh kali. Ia adalah salah satu ayat tarji’. Orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat diseru supaya membenarkannya; pendustaan terhadapnya akan membawa kepada kebinasaan dan kemusnahan mereka, selain menambah kerosakan dan kerugian kepada mereka. Itulah sebab mengapa ayat ini diulang beberapa kali.

NOTA KULIAH – MUAT TURUN ATAU BACA ONLINE

NOTA TAFSIR AL-QURAN BERDASARKAN STRUKTUR MAKRO – Surah No 77 – al-Mursalat 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s