Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 83 – Surah al-Muthaffifin

VIDEO – SURAH AL-MUTHAFFIFIN- Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Mohd Asri Yusoff

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:39 – Mesej Utama

2- 01:57 – Zaman Diturunkan

3- 02:46 – Perkaitan Surah Al-Muthaffifin Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

4- 03:57 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

5- 04:02 – A. Di dalam ayat ini beberapa sifat golongan “fujjar” dinyatakan

6- 05:04 – B. Sifat-sifat orang yang beriman yang “abrar” baik-baik dibuangkan sebagai lawan kepada sifat-sifat golongan “fujjar” yang disebutkan

7- 07:06 – C. Di dalam surah ini manusia dilarang daripada bersikap dwi standard

8- 07:24 – D. Kerana jenayah-jenayah teruk dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy Mekah dikatakan hati mereka sudah berkarat

9- 07:43 – E. Surah ini juga menceritakan bahawa suratan amalan “fujjar” (orang-orang jahat) tersimpan di dalam “sijjin”

10- 08:10 – F. Di dalam surah ini manusia digalakkan supaya melakukan amalan-amalan yang baik dan menjadi orang-orang “abrar”

11- 08:26 – G. Surah ini juga menyampaikan berita gembira kepada golongan “abrar” yang telah bertaqarrub kepada Allah

SINOSPSIS

======================================

MESEJ UTAMA SURAH AL-MUTHAFFIFIN

======================================

1. Orang-orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan menjadi “orang yang melampaui batas”, “orang-orang yang mendustakan kebenaran”, “orang-orang yang tidak jujur dalam perniagaan”, “orang-orang yang tidak percaya”, “orang-orang yang durjana”, “orang yang berdosa”, dan “fujjar”

2. Akibat yang akan diterima oleh golongan “abrar” (yang baik-baik) dan “fujjar” (orang jahat-jahat) adalah berbeza.

======================================

PENGAJARAN DARI SURAH AL-MUTAFFIFIN

======================================

1. Manusia dilarang daripada bersikap talam dua muka (dwi -standard) dan hendaklah memakai standard yang sama untuk orang lain dan juga unfuk diri sendiri.

2. Amalan golongan yang mulia (abrar) tercatat dalam ‘iliyyin dan amalan orang durjana (fujjar) tercatat dalam “Sijjin”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s