Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 87 – Surah al-A’la

VIDEO – SURAH AL-A’LA – Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Mohd Asri Yusoff

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:37 – Mesej Utama

2- 01:57 – Zaman Diturunkan

3- 06:51 – Kelebihan Surah Al A`la

4- 08:41 – Perkaitan Surah Al A`la Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

5- 09:17 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

6- 13:00 Makna “khalaqa”

A) merekabentuk / melakar

B) menjadikan sesuatu daripada tiada

C) menjadikan sesuatu daripada sesuatu

SINOPSIS:

=============================

MESEJ UTAMA SURAH AL-A’LA

=============================

1. Teruskan bertasbih dan mengingatkan manusia dengan al-Quran.

2. Orang-orang yang takut kepada Allah akan terus mengamalkan penyucian diri setelah menerima peringatan daripada al-Quran

===========================

KELEBIHAN SURAH AL-A’LA

===========================

Rasulullah s.a.w membaca Surah al-A’la dalam rakaat pertama shalat Jumaat, shalat dua hari raya dan shalat witir. Dari sini diketahui bahawa Rasulullah s.a.w sangat inginkan supaya surah ini dihafal dan difahami kandungannya oleh umatnya.

============================

TEMA UTAMA SURAH AL-A’LA

============================

1. Bertasbihlah setelah menerima tauhid.

2. Sentiasalah memberi peringatan kepada manusia dengan al-Quran

3. Dunia tidak menjadi penghalang kepada orang-orang yang takut kepada Allah dan orang-orang yang membersihkan dirinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s