Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 87 – Surah al-A’la

VIDEO – [Durasi – 25m 20s ] – SURAH AL-A’LA – Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri Yusoff

TAFSIR AL-QURAN BERDASARKAN STRUKTUR MAKRO – SURAH 87 –  AL-A’LA

TANDA MASA  TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:37 – Mesej Utama

2- 01:57 – Zaman Diturunkan

3- 06:51 – Kelebihan Surah Al-A`la

4- 08:41 – Perkaitan Surah Al-A`la Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

5- 09:17 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

6- 13:00 Makna “khalaqa”

a) merekabentuk / melakar

b) menjadikan sesuatu daripada tiada

c) menjadikan sesuatu daripada sesuatu

SINOPSIS

=============================

MESEJ UTAMA SURAH AL-A’LA

=============================

1. Teruskan bertasbih dan mengingatkan manusia dengan al-Quran.

2. Orang-orang yang takut kepada Allah akan terus mengamalkan penyucian diri setelah menerima peringatan daripada al-Quran.

===========================

KELEBIHAN SURAH AL-A’LA

===========================

Rasulullah s.a.w membaca Surah al-A’la dalam rakaat pertama shalat Jumaat, shalat dua hari raya dan shalat witir. Dari sini diketahui bahawa Rasulullah s.a.w sangat inginkan supaya surah ini dihafal dan difahami kandungannya oleh umatnya.

============================

TEMA UTAMA SURAH AL-A’LA

============================

1. Bertasbihlah setelah menerima tauhid.

2. Sentiasalah memberi peringatan kepada manusia dengan al-Quran.

3. Dunia tidak menjadi penghalang kepada orang-orang yang takut kepada Allah dan orang-orang yang membersihkan dirinya.

NOTA KULIAH – MUAT TURUN ATAU BACA ONLINE

NOTA TAFSIR AL-QURAN BERDASARKAN STRUKTUR MAKRO – Surah No 87 – al-A’la

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s