Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 89 – Surah al-Fajr

VIDEO – SURAH AL-FAJR – Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Mohd Asri Yusoff

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:43 – Mesej Utama

2- 02:26 – Zaman Diturunkan

3- 04:01 – Kelebihan Surah Al Fajr

SINOPSIS:

===========================

MESEJ UTAMA SURAH AL-FAJR

===========================

Jiwa-jiwa yang tenang akan mendapat kedudukan yang istimewa di sini Allah kerana mereka menerima seruan tauhid dan percaya kepada hari akhirat dan juga kerana menegakkan keadilan dalam masyarakat.

=========================

INTIPATI DARI SURAH AL-FAJR

=========================

1. Orang yang bijaksana akan memerima adanya hari kiamat berpandukan dalil-dalil “aafaaki” (alam sekeliling)

2. Sejarah Kaum ‘Aad, Tsamud dan Fir’aun adalah merupakan dalil-dalil akan adanya pembalasan baik dan buruk dan bukti adanya hari akhirat.

3. Jiwa yang tenang (dalam suka dan duka) akan sentiasa bersabar dan bersyukur.

4. Orang-orang yang merampas hak-hak anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah adalah orang yang berjiwa sakit. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s