Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 92 – Surah al-Lail

VIDEO – SURAH AL-LAIL- Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Mohd Asri Yusoff

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:36 – Mesej Utama

2- 02:34 – Zaman Diturunkan

3- 02:58 – Perkaitan Surah Al-Lail Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

4- 03:53 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

SINOPSIS:

======================================

MESEJ UTAMA SURAH AL-LAIL

======================================

Usaha dan aktiviti manusia boleh jadi baik dan juga boleh jadi tidak baik. Akibat daripada keduanya juga berbeza.

======================================

1. Sifat-sifat orang yang menerima dan membenarkan seruan al-Quran yang dibawa Rasulullah berbeza dengan sifat-sifat orang yang mendustakannya; balasan yang akan diperolehi mereka juga tidak sama. 2. Untuk menyucikan jiwa, amalan hendaklah dilakukan dengan ikhlas, semata-mata kerana Allah. Jiwa dapat disucikan dengan sifat pemurah dan baik hati. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s