Kaedah Tafsir al-Quran – Kaedah 14 – Apabila ada hamzah istifham sebelum perkataa ‘ra’aita’ , maka perkataan ‘ra’aita’ itu (pada kebiasaannya) tidak lagi memberi ma’na melihat atau fikir, sebaliknya ia memberi erti “tolong ceritalah kepadaku”, “terangkanlah kepadaku” “apa katamu jika”, “bagaimana kalau” dan sebagainya

VIDEO – KAEDAH 14- Huruf “hamzah ” sebelum perkataan “ra’aita” bermaksud “tolong ceritakan padaku” dsb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s