Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 104 – Surah al-Humazah

VIDEO – [Durasi – 14m 12s ] – SURAH AL-HUMAZAH – Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri Yusoff

TAFSIR AL-QURAN BERDASARKAN STRUKTUR MAKRO – SURAH 104 –  AL-HUMAZAH

TANDA MASA  TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:39 – Mesej Utama

2- 01:44 – Zaman Diturunkan

3- 04:28 – Perkaitan Surah Al-Humazah Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

4- 06:00 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

5- 06:03 – a. “Haamiz” orang yang suka mencari ke`aiban orang

6- 08:07 – b. “Humazah” adalah “isim mubalaghah” bererti orang yang suka sangat mencari keburukan orang, cukup hebat dalam mencela dan mencaci orang

7- 08:59 – c. “Lumazah” ini juga “isim mubalaghah” ia bererti orang yang suka sangat menyebut keburukan orang di hadapannya, mencaci, mencela dan memburuk-burukkan orang yang sudah menjadi tabiatnya

8- 10:12 – d. “`Amad” jama` kepada “`amud” bererti tiang besar

SINOPSIS

=======================================

MESEJ UTAMA SURAH AL-HUMAZAH

============================ ==========

Orang yang buruk akhlak, pemuja kebendaan dan orang yang bakhil, pada hari kiamat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Untuk selamat, manusia hendaklah jangan memuja dunia tetapi sebaliknya hendaklah beriman kepada Allah dan hari kemudian.

====================================

PENGAJARAN DARI SURAH AL-HUMAZAH

====================================

Pemuja harta, orang yang berakhlak buruk dan orang yang bakhil jangan ingat harta bendanya dapat mengekalkan dan menyelamatkannya. Elakkan dirimu daripada menjadi orang yang gila dunia! Berimanlah kepada hari akhirat. Jika tidak, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka.

NOTA KULIAH – MUAT TURUN ATAU BACA ONLINE

NOTA TAFSIR AL-QURAN BERDASARKAN STRUKTUR MAKRO – Surah No 104 – al-Humazah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s