Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 9 – Surah at-Taubah

VIDEO – SURAH AT- TAUBAH – Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri Yusoff

SINOPSIS:

==============================

MESEJ UTAMA SURAH AT-TAUBAH

==============================

1. Jihad adalah saru keperluan dalam menentang musyrikin Mekah dari kalangan Bani Isma’il.

2. Keperluan jihad menentang Ahli Kitab iaitu golongan Yahudi dan Nashara.

3. Keperluan jihad melawan orang-orang munafiqin

4. Keperluan mendidik orang-orang Islam yang masih mentah.

==============================

TEMA UTAMA SURAH AT-TAUBAH

==============================

1. Ahli Kitab telah mengabaikan ayat-ayat di dalam Taurat dan Injil, mereka sebaliknya menjadikan para ahbar (ulama) dan pendita-pendita mereka sebagai tuhan yang menghalal dan mengharamkan sesuatu untuk mereka, padahal mereka diperintah supaya beribadat dan taat hanya kepada Allah semata-mata, ini bererti mereka telah melakukan “Syirik dalam syariat”.

2. Orang-orang musyrikin itu kotor di sudut aqidah mereka, kerana itu kebenaran untuk masuk ke dalam kawasan tanah haram tidak diberikan. (Ayat: 28)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s