Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 19 – Surah Maryam

VIDEO – [Durasi – 40m 22s ] –SURAH MARYAM – Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri Yusoff

TAFSIR AL-QURAN BERDASARKAN STRUKTUR MAKRO – SURAH 19 – SURAH MARYAM

TANDA MASA  TAJUK PERBINCANGAN

1-00:44 – Mesej Utama

2- 02:58 – Zaman Diturunkan

3- 08:07 – Perkaitan Surah Maryam Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

4- 18:08 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

5- 18:11 – a. Gaya bahasa yang aneh dan luar biasa digunakan di dalam Surah Maryam sebaqai dalil-dalil kebenaran ajaran tauhid.

6- 30:04 – b. Punca sebenar kesyirikan orang-orang musyrikin Mekah.

7. 32:37 – c. Di dalam Surah Maryam, satu dalil aqli dikemukakan dalam bentuk pertanyaan bahawa tuhan yang telah menjadikan manusia dari tiada kepada ada, adakah tidak berkuasa untuk menjadikan Nabi ‘Isa tanpa bapa? (Ayat: 9)

8- 36:08 – d. Bani Israil tidak menjaga dengan baik sembahyang yang diwajibkan ke atas mereka

9- 39:07 – e. Berhubung dengan kebinasaan kaum dan umat.

SINOPSIS

==============================

MESEJ UTAMA SURAH MARYAM

==============================

Tinggalkanlah aqidah “trinity” dan pilihlah aqidah tauhid yang murni.

==============================

TEMA UTAMA SURAH MARYAM

==============================

1. Satu dalil aqli dikemukakan dalam bentuk pertanyaan bahawa tuhan yang telah menjadikan manusia dari tiada kepada ada, adakah tidak berkuasa untuk menjadikan ‘Isa tanpa bapa?

2. Allah selalu membiarkan bangsa-bangsa yang derhaka bermewah-mewah dan berseronok dengan kehidupan yang serba lengkap untuk satu jangka masa, kemudian Dia membinasakan mereka.

NOTA KULIAH – MUAT TURUN ATAU BACA ONLINE

NOTA TAFSIR AL-QURAN BERDASARKAN STRUKTUR MAKRO – Surah No 19 – Maryam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s