Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 5 – Surah Al-Ma`idah

VIDEO – SURAH AL-MAA’IDAH – Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri Yusoff

SINOPSIS

==============================

MESEJ UTAMA SURAH AL-MAA’IDAH

==============================

1. Untuk mendapat kejayaan dalam mempraktikkan syariat terakhir yang diturunkan Allah kepada Rasul terakhir s.a.w, umat Islam hendaklah mengikhlaskan hati dan menjauhkan diri dari sikap-sikap dan sifat-sifat orang Yahudi dan Kristian.

2. Tiada ruang langsung dalam Islam untuk sekularisma.

==============================

TEMA UTAMA SURAH AL-MAA’IDAH

==============================

1. Umat Islam diperintah supaya menjaga segala bentuk perjanjian yang dibuat (Ayat: 1).

2. Tidak ada hakim dan pembuat undang-undang yang lebih baik daripada Allah (Ayat:50).

3. Orang-orang yang membuat keputusan tidak mengikut hukum yang diturunkan Allah (Qur’an dan Sunnah) sama ada ia kafir, zalim atau fasiq. (Ayat: 44, 45, 47).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s