Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 7 – Surah al-A’raf

VIDEO – SURAH AL-A’RAAF – Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri Yusoff

SINOPSIS:

==============================

MESEJ UTAMA SURAH AL-A’RAAF

==============================

1. Menyatakan undang-undang tuhan dalam membinasakan bansa-bangsa dan undang-undang penukaran bangsa-bangsa.

2. Sejarah dakwah 6 orang Rasul

3. Pengajaran daripada kehancuran enam bangsa

4. Pembuktian tentang aqidah tauhid dan pembatalan aqidah syirik

5. Seruan supaya beriman kepada Rasul terakhir, Muhammad s.a.w

. ==============================

TEMA UTAMA SURAH AL-A’RAAF

==============================

1. Kebinasaan kaum-kaum terdahulu adalah kerana mendustakan nabi-nabi mereka; kaum Nuh telah ditenggelamkan (Ayat 64), Kaum ‘Aad telah dibinasakan dengan angin yang kencang, orang-orang yang beriman kepadanya pula diselamatkan (Ayat 72), Kaum Shaleh (Kaum Tsamud) dibinasakan dengan gempa bumi yang kuat (Ayat: 78), Kaum Luth telah dihujani dengan hujan batu dan api (Ayat: 84), kaum Shuaib juga telah dibinasakan dengan gempa bumi yang dahsyat (Ayat 91) dan Fir’aun dan pengikut-pengikutnya telah ditenggelamkan di dalam laut Qulzum. (Ayat 136).

2) Dengan menceritakan kisah Adam dan Hawwa’ itu kepada anak cucunya, Allah mahu mengingatkan mereka tentang tipu daya Iblis. Mereka jangan sekali-kali terpedaya dengannya kerana ia adalah musuh. Iblis mendorong manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermaruah dan keji. Iblis dan puak-puaknya dapat melihat manusia sedangkan manusia pula tidak nampak mereka. Allah menyebutkan orang-orang yang tidak beriman sebagai kawan Ibhs. (Ayat:27)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s