Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 27 – Surah an-Naml

VIDEO – SURAH AN-NAML – Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1. 00:36 – Mesej Utama

2. 03:11 – Zaman Diturunkan

3- 04:49 – Perkaitan Di antara Surah An-Naml Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

4. 06:49 – Beberapa Kata Kunci dan Tema Surah

5. 06:52 – A. Di dalam surah ini terdapat ayat tarji`. Ianya diulangi sebanvak lima kali.

6- 10:10 – B. Di dalam Surah an-Naml, perkataan `arsh (takhta atau singgahsana) diulangi sebanyak empat kali.

7- 10:58 – C. Perkataan `uluww (mengusai atau mengatasi) tersebut dua kali di dalam Surah an-Naml.

8- 12:24 – D. Di dalam surah ini disebutkan juqa kezaliman kaum Tsamud dan kaum Fir’aun.

9- 12:29 – E. Di dalam surah ini juga tersebut kerosakan yang ditimbulkan oleh 9 orang ketua kaum Tsamud dan kerosakan oleh Fir’aun.

10- 12:38 – F. Untuk memperkenalkan al-Our’an.

11- 12:57 – G. Empat perkara perlu direnunqi berhubung dengan Islam di dalam Surah an-Naml.

SINOPSIS:

================================

MESEJ UTAMA SURAH AN-NAML

================================

1. Terimalah agama Islam dengan menerima seruan Rasulullah dan seruan al-Quran kepada kepercayaan tauhid dan adanya hari akhirat.

2. Dalil-dalil tentang tauhid “Uluhiyah” dan “Hakimiyyah”

3. Pemerintahan yang ada hendaklah digunakan untuk dakwah kepada tauhid.

================================

TEMA UTAMA SURAH AN-NAML

================================

Perhatikan kekuasaan Allah:

a) melalui penciptaan langit dan bumi, menurunkan hujan lalu menumbuhkan tanam-tanaman,

b) mencipta bumi dan mengadakan bukit-bukau dan sungai-sungai

c) renungilah diri sendiri, Allah mendengar seruan orang yang gelisah dan terdesak lalu menghilangkannya.

d) Allah yang berkuasa menunjuk jalan walaupun pada waktu gelap gelita; Dia juga berkuasa melepaskan angin.

e) Allah lah yang memulakan kejadian manusia dan akan mengulanginya kembali dan Dialah yang memberi rezeki kepada manusia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s