Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 28 – Surah al-Qasas

VIDEO – SURAH AL-QASAS – Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:34 – Mesej Utama

2- 05:01 – Zaman Diturunkan

3- 06:37 – Perkaitan Di antara Surah Al Qashash Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

4- 07:44 – Beberapa Kata Kunci dan Tema Utama Surah

5- 07:47 – A. ” `Uluww fil ardhi” (Bermaharajalela di bumi) adalah satu istilah khusus di dalam Al Qur’an

6- 15:15 – B. “Istikbaar fil ardhi”juga merupakan satu istilah khusus Al Qur’an.

7- 16:12 – C. Fir`aun dan bala tenteranya serta kakitangan kerajaannya disebutkan sebagai mala’.

8- 16:19 – D. Di dalam Surah Al Qashash dinyatakan perbezaan di antara dua bentuk kepimpinan

E. Di dalam Surah Al Qashash, perkataan “junud” dan “junudahuma” diulang sebanyak dua kali.

F. Di dalam Surah Al-Qashash, perkatan “ilah” dipakai dengan erti pemerintah yang mempunyai kuasa mutlaq.

G. Di dalam Surah Al-Qashash, pecahan perkataan “ihlak” beberapa kali digunakan.

H. Perkataan “zhohir” (penolong atau pembantu) dua kali digunakan didalam surah ini.

SINOPSIS:

================================

MESEJ UTAMA SURAH AL-QASAS

================================

1. Bermaharaja lela di bumi merupakan salah satu sebab utama manusia dibinasakan di dunia dan tidak mendapat syurga di akhirat.

2. Alangkah banyak bangsa-bangsa yang bangga dengan kehidupan mereka dan megah dengan kemewahan ekonomi dan gaya hidup mereka telah dibinasakan oleh Allah. Ia boleh dijadikan sebagai i’tibar oleh bangsa-bangsa kaya dan mewah yang hidup di abad ke-21 ini dan golongan materialis hingga ke hari kiamat.

3. Hamba-hamba Allah yang baik-baik janganlah sekali-kali menjadi pembantu dan penyokong orang-orang kafir dan orang-orang zalim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s