Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 31 – Surah Luqman

VIDEO – [Durasi – 23m 01s ] – SURAH LUQMAN – Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri Yusoff

TAFSIR AL-QURAN BERDASARKAN STRUKTUR MAKRO – SURAH 31 – LUQMAN

TANDA MASA  TAJUK PERBINCANGAN

1- 01:38  – Mesej Utama

2- 04:40 – Zaman Diturunkan

3- 06:32 – Perkaitan Surah Luqman Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

4- 09:03 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

5- 09:05 – a. Allah s.w.t. bersifat “hakeem” (bijaksana)

6- 11:30 – b. Di dalam surah ini diperintahkan manusia bersyukur

7- 17:19 – c. Di dalam Surah Luqman manusia dinasihati supaya mengelak diri daripada pemujaan kepada nenek moyang, mereka diseru memilih jalan tauhid

8- 18:52 – d. Di dalam surah ini diberikan beberapa dalil tentang Allah sebagai khaliq (pencipta) dan manusia diminta supaya menerima tauhid uluhiyyah

9- 21:00 – e. Di dalam Surah ini juga terdapat dalil-dalil tauhid ilmu

SINOPSIS

================================

MESEJ UTAMA SURAH LUQMAN

================================

1. Hikmat yang paling besar ialah kesedaran untuk bersyukur.

2. Dengan syukurlah manusia menerima jalan tauhid.

3. Tauhid adalah keadilan dan syirik adalah kezaliman

4. Dalil-dalil tauhid. Nota: Di dalam surah ini anak-anak muda yang baru memeluk Islam diperintahkan supaya melayani dengan baik ibu bapa mereka yang musyrik.

================================ 

TEMA UTAMA SURAH LUQMAN

================================

1. Syirik adalah suatu kezaliman yang amat besar. Manusia diperintahkan supaya bersyukur dan mengelak diri dari pemujaan terhadap nenek moyang.

2. Segala ujian di dunia dan segala sistem pembalasan baik dan buruk di akhirat nanti adalah berasaskan hikmat.

3. Diperintahkan manusia bersyukur, hasil dari perasaan syukur itulah lahir aqidah tauhid. Syukur adalah sifat hamba-hamba Allah yang setia. Manusia yang tidak bersyukur dan setia hanya ingat kepada Allah pada waktu ditimpa musibah tetapi hamba Allah yang bersyukur ingat kepada Allah pada bila-bila masa.

NOTA KULIAH – MUAT TURUN ATAU BACA ONLINE

NOTA TAFSIR AL-QURAN BERDASARKAN STRUKTUR MAKRO – Surah No 31 – Luqman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s