Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 37 – Surah as-Shaffat

VIDEO – SURAH AS-SHAFFAT – Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:25 – Mesej Utama

2- 01:41 – Zaman Diturunkan

3- 02:48 – Antara Ciri Khusus Surah As Shaffat

4- 04:20 – Perkaitan Surah As Shaffat Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

5- 06:36 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

6- 06:39 – A. Kepercayaan orang-orang musyrikin Mekah bahawa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah ditolak didalam surah ini.

7- 09:53 – B. Surah ini juga membuktikan kebenaran aqidah tauhid bahawa para malaikat tidak berkongsi dengan Allah dalam sifat uluhiyyahNya.

8- 10:52 – C. Menggunakan perkataan “fastaftihim”, pegangan dan kepercayaan orang-orang musyrikin dibantah.

9- 12:22 – D. Tuduhan orang-orang musyrikin Mekah terhadap Rasulullah s.a.w.

10- 12:31 – E. Didalam surah ini sebanyak 5 kali digunakan lafaz “mukhlasin”, `ibadallah, para nabi itu “mukhlis” dan juga “mukhlas”.

11- 13:30 – F. Perkataan “muhsinin” pula digunakan sebanyak 4 kali didalam surah ini untuk menunjukkan para nabi adalah penda`wah.

12- 14:30 – G. Perkataan “al mukminin” digunakan sebanyak 4 kali didalam surah ini.

13- 15:08 – H. Didalam surah ini perkataan “salam” digunakan sebanyak 5 kali.

SINOPSIS

================================

MESEJ UTAMA SURAH AS-SAFFAT

================================

1. Para malaikat bukan anak-anak perempuan Allah, bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang sentiasa bertasbih kepadanya.

2. Para nabi dan rasul semuanya ikhlas, mu’min dan muhsin.

3. Penghargaan dan sanjungan terhadap khidmat mereka dalam menyampaikan ajaran tauhid yang murni dan kepercayaan kepada hari akhirat.

4. Seruan supaya menerima tauhid yang murni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s