Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 36 – Surah Yasin

VIDEO – SURAH YAA SIIN – Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:39 – Mesej Utama

2- 01:53 – Zaman Diturunkan

3- 04:04 – Penggunaan “dhomir” dalam bentuk “jama` mutakallim”

4- 07:41 – “Mizaj Jalali” Surah Yasin

5- 09:27 – Kelebihan Surah Yasin

6- 10:49 – Perkaitan Surah Yasin Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

7- 13:09 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

8- 13:13 – A. Perkataan “Subhanallah” digunakan dua kali di dalam surah Yasin

9- 16:50 – B. Perkataan “Aziz” juga digunakan dua kali di dalam surah ini.

10- 18:27 – C. Perkataan “Rahim” juga digunakan dua kali di dalam surah ini.

11- 20:05 – D. Di dalam Surah ini terdapat juga dalil-dalil rahmat Allah walaupun secara keseluruhannya ia merupakan surah “jalaliyyah”.

12- 21:30 – E. Di dalam Surah Yasin, “ghairullah” diperlekeh dan dihina untuk membuktikan aqidah tauhid.

13- 21:53 – F. Perkataan keampunan dan “ajr karim” disebut dua kali didalam surah ini.

14- 22:49 – G. Melalui sifat kuasa dan kehendak yang mutlaq, tauhid kuasa dan tauhid iradat ditsabitkan.

SINOPSIS

================================

MESEJ UTAMA SURAH YAA SIIN

================================

Percayalah kepada seruan tauhid, kepercayaan kepada hari akhirat dan kebenaran al-Quran yang dibawa oleh Muhammad s.a.w setelah percaya bahawa “tuhan-tuhan” selain Allah tidak mempunyai kuasa dan ikhtiar. Sebaliknya Allah mempunyai kuasa dan kehendak. Percaya bahawa Nabi Muhammad s.a.w adalah rasulNya. ======================================================

ADAKAH HADITH TENTANG KELEBIHAN SURAH YAA SIIN SAHIH? ======================================================

Tidak terdapat satupun hadith sahih berhubung kelebihan Surah Yasin; yang ada hanyalah beberapa hadith dhaif malah ada hadith yang menyatakan kelebihan Surah Yasin adalah maudhu’ (palsu)

================================

TEMA UTAMA SURAH YAA SIIN

================================

1. Allah, tuhan yang berkuasa penuh terhadap segala-galanya dan tempat kembali segala-galanya, Maha Suci daripada segala kekurangan dan kea’iban.

2. Manusia yang degil tidak dapat mengambil pengajaran daripada apa-apa yang berlaku pada masa lalu, mereka juga tidak berfikir tentang masa depan, keran itulah mereka boleh menolak seruan rahmat daripada tuhan ar-Rahman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s