Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 48 – Surah al-Fath

VIDEO – SURAH AL-FATH – Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Muhd Asri

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:39 – Mesej Utama

2- 01:37 – Zaman Diturunkan Dan Latar Belakangnya

3- 02:12 – A. Perang Ahzaab

4- 03:43 – B. Mimpi Rasulullah s.a.w.

5- 12:38  – C. Bai`ah Ridhwan

6- 13:42 – D. Perjanjian Hudaibiyah

7- 17:35 – E. Penguasaan dan penaklukan Khaibar

8- 18:37 – F. `Umrah al Qadha’

9- 19:06 – G. Pembukaan Mekah

10- 20:21 – Kelebihan Surah Al Fath

11- 22:23 – Kesinambungan Surah Al Fath Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

12- 24:49 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

13- 24:52 – A. Di dalam surah ini sebanyak dua kali orang-orang Islam difahamkan bahawa kemenangan dan pertolongan itu datangnya daripada Allah.

14- 25:05 – B. Orang-orang munafiq yang buruk sangka terhadap Rasulullah s.a.w. dan para sahabat yang ikhlas telah diberi peringatan sebanyak dua kali.

15- 25:42 – C. Berita gembira akan mendapat kemenangan untuk orang-orang Islam.

16- 26:54 – D. Orang-orang yang tidak ikut serta mengerjakan `ibadat `umrah bersama Rasulullah s.a.w. disebutkan sebagai “mukhallafun” (orang-orang yang ketinggalan di belakang).

17- 29:01 – E. Para sahabat yang ikhlas yang telah berbai`ah di bawah pokok (dalam Bai`ah Ridhwan) telah diberikan gelaran “radiallahu anhum”.

18- 29:27 – F. Perjanjian Hudaibiyah yang telah berlaku diantara orang-orang Islam dengan orang-orang Quraisy

SINOPSIS

===========================

MESEJ UTAMA SURAH AL-FATH

===========================

Berita gembira untuk orang-orang Islam bahawa selepas perjanjian Hudaibiyah mereka akan mendapat banyak kemenangan dan harta kekayaan.

============================================

KELEBIHAN DAN PENGAJARAN DARI SURAH AL-FATH ============================================

1. Surah al-Fath lebih disayangi Rasulullah s.a.w daripada dunia dan segala ni’matnya.

2. Sifat orang-orang mukmin yang sebenar ialah mereka yang beriman kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka tidak ragu tentang kebenaran Islam lalu sanggup berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan harta benda dan jiwa raganya.

3. Perjanjian Hudaibiyah yang berlaku di antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir Quraisy dianggap oleh sesetengah pihak sebagai perjanjian yang tidak menguntungkan orang-orang Islam sehinggakan sebahagian dari mereka tidak berpuas hati dengannya. Tetapi kemudiannya Allah menurunkan “sakiinah” kepada mereka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s