Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 64 – Surah at-Taghaabun

VIDEO – SURAH AT-TAGHAABUN- Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Mohd Asri Yusoff

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:44 – Mesej Utama

2- 02:15 – Zaman Diturunkan

3- 09:23 – Kelebihan Surah Al-Taghaabun

4- 11:14 – Kesinambungan Surah Al-Taghaabun Dengan Surah Sebelum Dan Selepasnya

5- 17:18 – Beberapa Kata Kunci Dan Tema Utama Surah

6- 17:21 – A. Untuk menanam aqidah yang benar, di dalam surah yang kecil ini dikemukakan beberapa sifat Allah.

7- 18:48 – B. Seruan kepada iman dan amal shaleh.

8- 19:32 – C. Hari kalah menang

9- 19:39 – D. Selepas menyebutkan tentang kejadian manusia, mereka diberikan kebebasan memilih

10- 20:14 – E. Kesalahan dan jenayah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah dan kewajaran berjihad memerangi mereka.

11- 20:44 – F. Isteri-isteri atau suami-suami dan juga anak pinak mungkin boleh menjadi musuh kepada satu sama lain.

12- 26:54 – G. Ujian Allah ada juga pada harta benda dan anak pinak.

SINOPSIS

================================

MESEJ UTAMA SURAH AT-TAGHAABUN

================================

1.Kalah menang di akhirat adalah kalah menang yang sebenarnya.

2. Hendaklah kamu bersikap pemurah dan dermawan untuk akhirat supaya negara Islam menjadi kuat dan kukuh dan supaya perancangan jihad seterusnya menjadi mudah.

====================================

PENGAJARAN DARI SURAH AT-TAGHAABUN

====================================

1. Untuk umat Islam berjaya dalam jihad dan sebelum melangkah ke medan jihad, perlu sekali ekonomi dan kewangan negara diperkukuhkan dan ianya hanya boleh dicapai dengan adanya sifat pemurah orang-orang Islam.

2. Untuk menanam aqidah yang benar, dikemukakan beberapa sifat Allah:

a) Allah yang tidak mempunyai sebarang kekurangan dan keaiban

b) Mulk – Allah sebagai raja yang sebenar

c) Yang layak diberi pujian

d) Qadir – yang Maha Berkuasa

e) Khalik – Yang Maha Pencipta

f) Bashir – Maha Melihat

g) Musawwir – Yang memberi bentuk dan rupa bagi segala sesuatu

h) Alim – yang sangat mengetahui

i) Ghani wal hamiid – Yang kaya lagi terpuji

j) Tuhan yang memberi petunjuk

k) tuhan yang layak disembah dan yang Maha Pembela

l) Ghafur – Maha Pengampun

m) Syakur – Maha tahu membalas orang-orang yang bersyukur

n) Haliim – Maha Penyantun

o) ‘Aalimul Ghaib – Mahu tahu tentang perkara-perkara yang ghaib

p) Aziz- Maha Perkasa q) Haakim – Maha Bijaksana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s