Tafsir al-Quran Berdasarkan Struktur Makro – Surah 94 – Surah al-Insyirah

VIDEO – SURAH AL-INSYIRAH- Ringkasan Tafsir (Struktur Makro) – Maulana Mohd Asri Yusoff

SINOPSIS-

================================

MESEJ UTAMA SURAH AL-INSYIRAH

================================

1. Berita gembira untuk Nabi Muhammad s.a.w tentang masa depannya yang gemilang, penuh dengan kemasyhuran dan kemenangan Islam.

2. Di samping berdakwah dan menyampaikan ajaran Allah, Rasulullah s.a.w. dianjurkan supaya mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah dengan melakukan ibadat kepadaNya.

====================================================

Surah al-Insyirah dapat memberi semangat dan pengharapan ketika seseorang berada dalam kekecewaan. Ianya boleh dihayati dari ayat 6 yang bermaksud, “Bahawa setiap kesukaran disertai kemudahan” 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s